Miten vanhempi voi tukea lasta, jolla on oppimisvaikeus?

Uusi podcast-sarja vastaa vanhempien kysymyksiin

Niilo Mäki Instituutin uudessa podcast-sarjassa Osaamisen lukot, oppimisen avaimet pohditaan miten vanhempi voi tukea lasta, jolla on oppimisvaikeus. Jaksoissa kerrotaan, mitä oppimisvaikeudet ovat ja millaisia vinkkejä näiden teemojen parissa työskentelevillä ammattilaisilla on niiden lasten ja nuorten tukemiseksi, joilla on oppimisvaikeuksia. 

Osaamisen lukot, oppimisen avaimet -podcast-sarjassa käsitellään miten vanhempi voi tukea lasta, jolla on oppimisvaikeus.

”Osaamisen lukot, oppimisen avaimet” on erityisesti vanhemmille suunnattu asiapitoinen podcast-sarja, jonka tavoitteena on levittää tietoa oppimisen vaikeuksista. Lyhyet jaksot sopivat hyvin kuunneltavaksi myös opettajille ja muille aikuisille, jotka haluavat tukea lasta tai nuorta oppimisen pulmissa. Tutkimuksissa on havaittu, että vanhempien, opettajien ja muiden läheisten aikuisten antama tuki ja ymmärrys on erityisen tärkeää lapsille ja nuorille, joilla on oppimisen pulmia. Tuen vaikutukset näkyvät pitkälle aikuisuuteen suojaten esimerkiksi mielenterveysongelmilta.

Jaksoissa syvennytään esimerkiksi lukivaikeuksiin, matematiikan vaikeuksiin, motivaation kysymyksiin, tarkkaavuuden ongelmiin, hahmottamisen pulmiin ja motorisiin vaikeuksiin. Podcastia on ollut tekemässä myös kokemusasiantuntijoita, joilla on kokemusta joko omasta oppimisvaikeudesta tai oman lapsen oppimisen haasteista. He kertovat, miltä oppimisvaikeus tuntuu ja millaisia oivalluksia he itse ovat saaneet. 

”Oppimisvaikeuksien ymmärtäminen ja lasten ja nuorten tukeminen on mielestäni kaikkien aikuisten yhteinen tehtävä. Vanhemmat ja muut lasten elämässä olevat tärkeät aikuiset yleensä huomaavat, jos lapsella tai nuorella on pulmia oppimisessa, mutta eivät välttämättä ymmärrä, mistä vaikeuksissa on kyse” pohtii psykologi ja podcastin tuottaja Aino Elomäki.

Koulu ja läksyt eivät saisi syödä leijonan osaa perheen yhteisestä ajasta

Ensimmäisessä jaksossa käsitellään, mitä oppimisvaikeudet ylipäätään ovat, mistä ne johtuvat ja mitä yhteisiä tekijöitä niillä on. Tätä pohtimassa ovat emeritusprofessori Timo Ahonen ja Jyväskylän kaupungin ja Niilo Mäki Instituutin yhteisen Lastentutkimusklinikan johtava psykologi Nina Kultti-Lavikainen.

Ahonen painottaa, että lasten ja nuorten kanssa on tärkeää keskustella oppimisvaikeuksista. ”Asia on tärkeä puhua lapsen kanssa auki ja korostaa, että vaikka oppimisvaikeus voi vaikeuttaa tiettyjä asioita, lapsella on paljon muita vahvuuksia ja taitoja, joista hänen on syytä olla ylpeä” toteaa Ahonen.

Haluamme yhdessä asiantuntijoiden kanssa muistuttaa, että vanhemmat olisivat armollisia itseään kohtaan.” Elomäki kertoo. ”Koulu ja läksyt eivät saisi syödä leijonan osaa perheen yhteisestä ajasta, vaan yhteistä aikaa on tärkeää viettää myös muilla tavoilla. Vastuu lapsen oppimisesta jakautuu useille aikuisille ja vanhemman tärkein tehtävä on olla läsnä ja tukea lasta” jatkaa psykologi Nina Kultti-Lavikainen.

Jaksoja ilmestyy yhteensä seitsemän ja uusi jakso julkaistaan aina torstaisin. Ensimmäiset kaksi jaksoa on jo julkaistu Niilo Mäki Instituutin verkkosivuilla (koju.nmi.fi/podcastit/). Lisäksi ne löytyvät muilta tutuilla podcast-alustoilla, kuten Spotifysta, Apple Podcasteista, Google Podcasteista. Kuulijoilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä asiantuntijoille podcast-sivustolta löytyvän verkkolomakkeen avulla. Kuulijoiden kysymyksiin vastataan joko tulevissa podcast-jaksoissa tai sosiaalisen median kanavissa. Podcast-sarjan tuotantoa on rahoittanut Kulttuurirahasto.

Lisätietoja Aino Elomäki, sähköpostilla elomaki.aino@gmail.com tai puhelimitse 0504091716.


Niilo Mäki Instituutti täyttää 30 vuotta vuonna 2020. Olemme oppimisvaikeuksien monitieteisen tutkimuksen ja kehittämistyön yksikkö. Työmme tavoitteena on ymmärtää kehitykseen ja oppimiseen vaikuttavia tekijöitä ja lisätä tutkimuksen, kehittämistyön ja käytännön opetustyön vuoropuhelua. Kehitämme uusia materiaaleja ja toimintamalleja tutkimusperustaisesti. 

Opin ja onnistun - NMI oppimisen tukena jo 30 vuotta!