Luo uutta tekniikan avulla / Skapa nytt med hjälp av tekniken

Takaisin alkuun / Tillbaka till ingångssidan

Tältä sivulta löytyy lainauksia opettajien antamista vinkeistä. Lainaukset on esitetty alkuperäisellä kielellä. Voit siis lukea sekä suomenkielisiä että ruotsinkielisiä vinkkejä.

På den här sidan hittar du tips och råd från lärare, som vi samlat i en enkät till lärare. Citaten är tvåspråkiga.

”Teamsin kautta tapahtuva opetus on ollut motivoivaa, kun lapsi saa kahdenkeskistä opetusta. Digimateriaaleissa on välineitä, joilla pystyy aika hyvin konkretisoimaan tehtäviä. Whatsappin, sähköpostin ja tekstiviestien kautta pystyn tarkistamaan tehtäviä ja antamaan yksityiskohtaista palautetta. Tehtävien on hyvä olla monipuolisia, jotta ne motivoivat. Minulla on tällä hetkellä ihana luokka, eikä heillä ole ollut motivaatio-ongelmia. Lapset tarvitsevat kuitenkin paljon aikaa aikuisilta, jotta he pääsevät eteenpäin. On tärkeää pitää joka päivä opetusta ja kysellä kuulumisia. Hyvin on tähän asti mennyt.” 

”Att ge instruktioner via video så att eleverna kan arbeta någorlunda självständigt. Att ge bildstöd och förklaringar till olika uppgifter. Att läsa upp texterna i läroböckerna så eleverna också hör texten och får de rätta språkljuden befästa.  Att uppmuntra elever att ta kontakt och be om hjälp och råd. Att visa intresse för elevernas vardag hemma.” 

”Whatsapp on toiminut hyvin. Oppilaat lähettävät mielellään kuvia tekemistään tehtävistä ja toiminnoista. Palautteen voin antaa välittömästi. Lisäksi Wilmaan laitan aina positiivisen merkinnän, kun olen saanut oppilaalta tiedon tehdyistä tehtävistä. Tämä motivoi osaa oppilaista. Videopuhelut myös ovat olleet toimivia. Ja lisäksi lyhyet havainnollistavat opetusvideot esimerkiksi matematiikassa.” 

”Teams- sovellus, helppo käyttää ja sen avulla pystyy luomaan oppitunteja ja kokouksia. Aineenopettajat voivat tallentaa oppitunteja, joita voi katsoa myöhemmin uudelleen ja kerrata asioita.

  • Oppilaitoksessa jaetaan opettajien kanssa yhteiselle tiedostoalustalle kaikki mahdolliset linkit erilaisiin oppimateriaalien lähteisiin, joista on apua opiskelijoille
  • Opiskelijoihin pidetään yhteyttä päivittäin ja etäohjausta tarjotaan opiskelijalähtöisesti eli opiskelija saa sitä tukea mitä tarvitsee ja niillä keinoin tai välineillä, jotka ovat opiskelijan käytössä
  • Opiskelijoille lainataan esimerkiksi tietokoneita koululta”

”Google Meet ja WhatsApp ovat olleet hyviä välineitä 5-6-luokkalaisten tavoittamisessa ja opettamisessa. Yhteistyö kodin kanssa on nyt todella tärkeää.”

”Google Meet sovellus: kirjaudu itse sekä läppäriltä että puhelimelta keskusteluun. Silloin voit kääntää puhelimesta kameran tietokoneen näytölle ja näyttää siitä opetettavaa asiaa (siis jos sinulla tai oppilaalla on heikko nettiyhteys ja kone ei pyöritä kaikkia tarvittavia ohjelmia). Lisäksi voit myös puhelimen kameran avulla kirjoittaa paperille esimerkiksi laskuja tai piirtää kuvatukia.” 

”Videoinspelningar med korta snuttar verkar uppskattat. Möten via videokonferenser med de som har tillgång till utrustning” 

”Koska äänikirjoja ei käytössä olevista oppikirjoista ole saatavilla, olen lukenut kappaleita ääneen ja nauhoittanut puhelimen Voice Recorder-sovelluksella. Ääniviesti siirtyy hyvin WA-viestinä. Matematiikan tehtävistä olen piirtänyt laskusta “kuvan” ja kirjoittanut lyhyet, sanalliset ohjeet, mitä millekin viivalle pitää laittaa (varustanut ohjeet nuolilla). Piirrosohjeesta olen ottanut kuvan ja lähettänyt ensiavuksi tehtävien annon yhteydessä. Jos oppilas ei ole ymmärtänyt, olen soittanut. Kielten kuunteluita olen nauhoittanut Voice Recorderilla tietokoneelta ja lähettänyt oppilaalle. Koska itselläni on lähiopetusta samalla, en pysty aina “livenä” olla läsnä.” 

“Både att själv dela sin skärm och handleda eleven att dela sin skärm med mig har fungerat bra.” 

“För mina specialelever har direkt/livekontakt via Meet varit mycket fungerande och helt tydligt viktig.Vi har den turen att alla elever har Chromebooks från skolan och de är från tidigare vana med att jobba i Classroom.” 

”Ohjeistus valokuvien avulla (esimerkiksi mistä kohti sovelluksesta tiedosto avataan, vastaus lähetetään…)” 

”Opetuksen livekuvaaminen on motivoinut. Lisäksi myös esimerkiksi instagramsovelluksen käyttö opetuksessa on motivoinut myös erityisen tuen opiskelijoita. Paras on kuitenkin ollut puhelinsoitto” 

”Ohjelmat, jotka tarkastavat vastaukset heti -> palaute oppilaille. Erkkaopejen pienryhmäopetus. Video-opetus ylipäänsä” 

”Vastausten kirjoittaminen chattiin tuntuu helpommalle kuin kirjaan vastaaminen. Videoyhteydessä saa nopeasti isonkin määrän asioita käytyä, kun oppilas vastaa suullisesti.  Kuvien lähettäminen Whatsapilla opelle.” 

”WhatsUpin käyttö oli oppilaille ennestään tuttu, joten tehtävien palauttaminen sitä kautta on ollut heille helppoa. Jitsi Meet -sovelius on ollut oppilaiden helppo käyttää, koska se ei tarvitse erikseen kirjautumista.” 

”Aamu meetit yhteyden pitoon ja ohjeiden välittämiseen, Kahoot challange ja muut sovellukset kielten sanastoharjoituksiin, Qridin puheosio kielen puhumisen arviointiin, Classroom-tehtävät yksilöllisiin tehtävänantoihin ja tekemisen seuraamiseen “livenä”” 

”Youtube-videot ovat olleet todella käteviä ja aion käyttää niitä tulevaisuudessakin. Pienryhmässäni on oppilaita usealta luokka-asteelta ja monesti ongelmana on, että esimerkiksi matematiikassa useat ovat uuden asian edessä samaan aikaan. Videon avulla osa voi käydä asiaa läpi itsenäisemmin ja opettajalta vapautuu resursseja niitä eniten tarvitseville.”

”Trello-sovelluksen käyttö on hyvä havainnollistamaan tehtäviä ja niissä etenemistä.”