Ensimmäinen kerrontataitojen arviointimenetelmä

Ensimmäinen suomalainen arviointimenetelmä lasten kerrontataitojen arviointiin on valmistunut

Kerronnan vaikeudet ovat varsin yleisiä lapsilla, jotka käyvät puheterapeutin vastaanotolla. Kerronta on yksi kielen kehityksen tärkeä osa-alue ja sen vaikeudet hankaloittavat kommunikaatiota sekä sosiaalista vuorovaikutusta, joka voi johtaa sosiaalisista tilanteista vetäytymiseen ja jopa syrjäytymiseen. Tämän vuoksi kerrontataitojen huolellinen arvioiminen ja tavoitteellinen kuntouttaminen osana puheterapiaa sekä lapsen muuta kielellistä kuntoutusta on erittäin tärkeää.

Vuosien työn tuloksena uusi suomenkielinen ja tutkimukseen perustuva arviointimenetelmä

Vuonna 2007 Oulun yliopistossa väitöskirjaansa aloitteleva puheterapeutti Leena Mäkinen havaitsi, että Suomessa ei ollut tarkoin tutkittua ja suomen kieleen ja kulttuuriin suunniteltua kerronnan arviointimenetelmää, joten hän päätti laatia tutkimustarkoituksiin sellaisen itse. Vuosien tutkimus- ja testin kehitystyön jälkeen Mäkisen kehittämä Kissatarina – Lasten kerrontataitojen arviointimenetelmä on vihdoin valmis. ”Kissatarina-testi syntyi alun perin osana lasten kerrontataitoja käsittelevää väitöskirjaani, mutta olen todella iloinen, että se nyt julkaistaan erillisenä testinä. Toivon, että testistä on apua lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille, sillä Suomessa puheterapeuttien käyttöön soveltuvista testeistä on suuri pula”, kertoo Mäkinen. Niilo Mäki Instituutin julkaisema Kissatarina on kuvasarjakerrontaan pohjautuva kertovan puheen arviointimenetelmä. Testin avulla saadaan tietoa siitä, miten lapsi käyttää kieltä tilanteessa, jossa tarkoituksena on itsenäisesti muodostaa yhtenäinen ja ymmärrettävä merkityskokonaisuus.

Kielellisten taitojen arviointi on tärkeää

Kerronta on tärkeä sosiaalisen kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen muoto, jonka vaikeudet voivat hankaloittaa osallistumista ikätovereiden toimintaan ja näin lisätä vaaraa syrjäytymiseen. Kielellisten vaikeuksien havaitseminen ja niiden kuntouttaminen varhaisessa vaiheessa tukee taidon kehittymistä. Kissatarina on tarkoitettu 4–8-vuotiaiden lasten kerrontataitojen arvioimiseen ja se soveltuu työvälineeksi etenkin puheterapeuteille sekä erityisopettajille ja psykologeille, jotka työskentelevät lasten parissa, joilla on kielellisiä vaikeuksia.

Kissatarina toimii erinomaisena kertovan puheen arviointimenetelmänä. Kuvasarjakerronta antaa mahdollisuuden tarkastella lapsen tuottamaa ilmausten kokonaisuutta yksittäisten sanojen tai lauseiden ”tuolla puolen”. Tämän vuoksi kerrontataitojen arvioimisen tulisikin sisältyä lapsen laajempaan kielellisten taitojen arviointiin, jos lapsella epäillään olevan kielellisiä vaikeuksia tai ongelmia sosiaalisen kommunikaation ja pragmatiikan osa-alueilla.

Lisätietoja: Leena Mäkinen
Tel.  045 675 3017
E-mail: leena.makinen (at) oulu.fi
Lehdistökappaleiden tilaus: Maria Haakana, maria.haakana@nmi.fi

Niilo Mäki Instituutti on oppimisvaikeuksien monitieteisen tutkimuksen ja kehittämistyön yksikkö. Niilo Mäki Instituutin keskeisenä toiminta-ajatuksena on lasten ja nuorten oppimisesta syrjäytymisen ehkäiseminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.  
www.nmi.fi

Lisätietoa julkaisusta