OPPIMISEN VAIKEUDET

Ovatko oppimisen vaikeudet syrjäytymisen alku vai voitettavissa?

  • Miksi oppiminen on monille lapsille vaikeaa?
  • Miksi kaikki lapset eivät olekaan aina innokkaita oppimaan?
  • Selittääkö perimä oppimisvaikeuksista kaiken?
  • Miten oppimista voitaisiin parhaiten tukea?

Suomalaisen kasvatus- ja koulutusjärjestelmän menestys on perustunut siihen, että kaikkien oppimisesta pidetään huolta. – Viimeaikaiset uutiset suomalaisten lasten ja nuorten oppimisesta ovat kuitenkin herättäneet laajaa huolta, toteaa kehityspsykologian professori Timo Ahonen. Vieläkö suomalainen koulu pystyy huolehtimaan kaikista oppijoista? Onko näin myös tulevaisuudessa?

Erityispedagogiikan professori Mikko Aro muistuttaakin, että vuosittain 29 % perusopetuksen oppilaista saa erityisopetuksellista tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin. – Silti yhä useampi nuori jää vaille perusopetuksen päättötodistusta ja jopa 17 % keskeyttää toisen asteen opinnot ensimmäisenä opiskeluvuonna, hän jatkaa. Oppimisen ongelmat ja oppimisen tukemisen kysymykset koskettavat siten monia lapsia ja nuoria ja ovat hyvinvoinnin riskitekijöitä myös aikuisuudessa.

TUTKITTUA TIETOA KÄYTÄNNÖN TARPEISIIN

Uuden Oppimisen vaikeudet -teoksen nimi kuvaa tavanomaista laajempaa näkemystä oppimisen ongelmista. Se on kattava tietolähde kaikille, jotka haluavat ymmärtää oppimista ja oppimisen vaikeuksia.

– Teos tarjoaa tuoreeseen tutkimukseen perustuvaa käytännönläheistä tietoa oppimisesta ja sen tukemisesta, opettajankoulutuslaitoksen professori Marja-Kristiina Lerkkanen kertoo. Vaikeuksia tarkastellaan monitieteisesti yksilöllisen erilaisuuden, oppimisympäristöjen sekä opetuksen ja tuen järjestämisen näkökulmista.

Teoksessa kuvataan oppimista muovaavia tekijöitä, kuten perinnöllisiä ja aivotoimintoihin liittyviä tekijöitä, motivaatiota, sosiaalisia suhteita ja vuorovaikutusta. Siinä paneudutaan erilaisiin oppimisen ongelmiin kuten kielenkehityksen, lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksiin, matematiikan oppisen ongelmiin, tarkkaavuuden, itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen pulmiin, hahmottamisen vaikeuksiin sekä motorisiin oppimisvaikeuksiin.

OPPIMISEEN EI OLE OIKOTEITÄ

Oppimisen vaikeuksien voittamiseen ei ole olemassa helppoja ja yksinkertaisia keinoja, vaikka sellaisia usein julkisuudessa tarjoillaan, teoksen toimittajat painottavat. Teoksessa kerrotaan luotettavaan tutkimustietoon perustuvista oppimisen tuen keinoista ja niiden toimivuudesta sekä moniammatillisen yhteistyön merkityksestä oppimisen tukemisessa. Oppimisen vaikeudet onkin [jokaisen ammattilaisen ja aiheesta kiinnostuneen oivallinen käsikirja.

Teos: Oppimisen vaikeudet, 2019. Sivuja: 416.

Toimittajat: Timo Ahonen, Mikko Aro, Tuija Aro, Marja-Kristiina Lerkkanen, Tiina Siiskonen.

Kustantaja: Niilo Mäki Instituutti