Harjoitusta hahmottamiseen – Hahmola-oppimisympäristö on käytettävissä

Hahmotusvaikeuksien tunnistamiseen ja tukeen keskittyvässä Hahmola-oppimisympäristössä on auennut neljä uutta kurssia. Nyt on myös mahdollista tehdä itsearviointiin perustuva kartoitus omista hahmotusvaikeuksista ”Näin toimit Hahmolassa” -osuudessa. Näiden lisäysten myötä Hahmola-oppimisympäristö on nyt kokonaisuudessaan valmis. Nyt auenneet kokonaisuuden viimeistelevät neljännet kurssit keskittyvät kohtaamaan ja pohtimaan niitä tilanteita arjessa, joissa kannattaa harjoitella uudenlaisia tapoja toimia. Esimerkiksi löytämällä omia vahvuuksia, harjoittelemalla sinnikkyyttä tai oppimalla pyytämään ja vastaanottamaan apua voi olla paljonkin merkitystä oman arjen ja hyvinvoinnin näkökulmasta. 

Nämä sisällöt ovat nousseet vahvasti esiin, kun olemme tavanneet hahmotusvaikeuksisia ja kuulleet heidän kokemuksiaan ja tuntemuksiaan. Olemme Hahmolassa halunneet huomioida myös nämä tärkeäksi koetut teemat, koska tätä kautta ne tulevat nähdyksi ja tunnistetuksi, hankevastaava Juha Lahti perustelee. 

Hahmola on herättänyt paljon kiinnostusta.

Tiedämme, että Hahmolaa on hyödynnetty jopa monipuolisemmin kuin alun perin ajattelimme. Hahmolaa luodessa ajatus oli palvella työikäisiä hahmotusvaikeuksisia, mutta Hahmolasta ovat löytäneet apua ja tukea myös esimerkiksi lasten ja nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset, projektisuunnittelija Suvi Ylönen kertoo. 

Olemme tietenkin tosi tyytyväisiä, että käyttäjät ovat löytäneet Hahmolaan ja kokeneet saavansa siitä apua arkeensa, projektisuunnittelija Asta Ruodemäki iloitsee.  

Hahmola-oppimisympäristö sisältää monipuolista tietoa hahmotusvaikeuksista, hahmottamisen taitoihin liittyviä verkkoharjoitteita sekä ideoita käytännön harjoitteluun omassa arjessa. Hahmolan sisällöt on suunnattu ensisijaisesti työikäisille aikuisille, mutta Hahmolaan tutustumisesta voivat saada vinkkejä myös eri-ikäisten hahmotusvaikeuksisten kanssa työskentelevät ammattilaiset tai hahmotusvaikeuksisten läheiset. 

Hahmolan käyttö on ilmaista, käyttö edellyttää kuitenkin rekisteröitymisen. Hahmolan löydät osoitteesta www.hahmola.fi 

Verkkopohjainen Hahmola-oppimisympäristö on kehitetty Niilo Mäki Instituutissa osana STEA:n rahoittamaa Työikäisten aikuisten hahmottamisen kuntoutus -hanketta.  

Hahmola sisältää hahmottamisen harjoitteita erilaisiin arkisiin pulmatilanteisiin liittyen. Harjoitteiden taustalla on Hahkun nelikenttämalli hahmottamista vaativista taidoista. Näitä taitoja ovat: löydä ja tunnista, muokkaa ja kokoa, sijoita ja suhteuta sekä liiku ja suunnista. Jokaisesta nelikentän osuudetta pääsee harjoittelemaan neljän sisältökokonaisuuden verran. Varsinaisten hahmottamisen harjoitteiden lisäksi Hahmolan sisällöt liittyvät hahmotusvaikeuksien tunnistamiseen, niiden ilmenimiseen omassa arjessa, niihin liittyvien tunnekokemusten pohtimiseen ja omaan arkeen ja itselle sopivien toimintatapojen löytämiseen.