ReadDrama-lukuteatteriohjelma on julkaistu!

Etsitkö uusia toimintamalleja oppilaidesi lukusujuvuuden tukemiseen? Kaipaavatko oppilaasi motivoimista lukuharjoitteluun? Kokeile lukuteatteria!

ReadDrama-hankkeen lukuteatteriohjelma on julkaistu

ReadDrama -tutkimushankkeessa kehitetyn lukuteatteriohjelman materiaalit on nyt julkaistu hankkeen verkkosivuilla!

Lukuteatteri on lukemisen kohdennetun tuen muoto, jossa oppilaat harjoittelevat lukemista näytelmätekstin avulla, lukien ja ilmaisten roolihahmojensa repliikkejä. Lukuteatteriohjelman tavoitteena on kehittää lukusujuvuutta, luetun ymmärtämistä sekä ilmaisevaa ääneenlukemista mielekkäällä tavalla. Lukemisen harjoittelun lisäksi tavoitteena on tarjota etenkin heikoille lukijoille merkityksellisiä oppimisen ja onnistumisen kokemuksia lukemisen parissa. Draamallinen toiminta ja näytelmän harjoitteleminen tarjoavat luonnollisen ja motivoivan kontekstin toistavalle ääneenlukemiselle, joka on ensisijaisen tärkeä lukusujuvuuden kehittämisen muoto. Näytelmää työstäessä lukemisen harjoittelu ei tunnu puurtamiselta, vaan kehitystä tapahtuu kuin vahingossa. Esityksen harjoitteleminen luo työskentelylle selkeän yhteisen tavoitteen, joka motivoi harjoitteluun. Niilo Mäki Instituutissa toteutettavan ja Suomen Akatemian rahoittaman ReadDrama-hankkeen tutkimustulosten mukaan lukuteatteri on toimiva ja oppilaille erittäin mieleinen lukemisen harjoittelun muoto.

Maksuttoman materiaalipaketin avulla opettajat voivat nyt ohjata lukuteatteria omille pienryhmilleen. Lukuteatteria suositellaan noin 3.–5.-luokan oppilaille, jotka tarvitsevat tukea lukusujuvuuden kehittämiseen tai rohkaisua ääneenlukemisessa. Erityisen hyvin lukuteatteri soveltuu käytettäväksi erityisopetuksessa. Lukuteatteritoiminta on tuen muoto, joka on tarkoitettu täydentämään koulun normaalia lukemisen opetusta, ei korvaamaan sitä täysin.

Materiaalipaketti sisältää kahdeksan viikon mittaisen lukuteatteriohjelman, Velhokisat-näytelmätekstin sekä tulostettavat lisämateriaalit. Lue lisää ja tutustu ReadDrama-hankkeen lukuteatteriohjelmaan hankkeen verkkosivuilla

Laajempi opas tulossa keväällä 2022

ReadDrama-hankkeessa kehitetystä lukuteatteriohjelmasta julkaistaan keväällä 2022 myös KUMMI-julkaisu, joka sisältää laajemman opettajan oppaan lukuteatteritoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen, sekä kaksi lukuteatteriohjelmaversiota erilaisine painotuksineen. KUMMI-julkaisu tekee draamallisen lukuteatterityöskentelyn aloittamisesta helppoa ja saavutettavaa myös opettajille, joilla ei ole aiempaa kokemusta draamallisista työtavoista lukemisen opettamisessa, ja jotka kaipaavat tarkempaa opasta lukuteatterin hyödyntämiseen omassa opetuksessaan.

Syksyllä 2021 lukuteatterikoulutusta opettajille

Niilo Mäki Instituutti järjestää lokakuussa Lukuteatteri lukusujuvuuden kehittymisen tueksi -koulutuksen, jossa perehdytään lukuteatteritoimintaan lukemisen kohdennetun tuen muotona sekä opitaan laatimaan ja ohjaamaan lukuteatteriohjelma omille pienryhmille. Koulutus sisältää Jyväskylässä 12.-13.10. järjestettävän lähiopetusjakson, jossa tutustutaan lukuteatteriin toiminnallisesti. Lisäksi koulutukseen sisältyy verkkoluennot lukemisen taitojen ja lukumotivaation tukemisesta, sekä itsenäistä ja kurssilaisten yhteistä työskentelyä koulutuksen verkkoalustalla. Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja maksuton opetustoimessa työskenteleville.

Kouluttajina toimivat akatemiatutkija, PsT Jarkko Hautala ja tutkijatohtori, PsT Miia Ronimus, sekä draamakasvatuksen opettaja Enni Junttila (FM). 

Lue lisää koulutuksesta ja ilmoittaudu mukaan

Koulutuksen lisäksi lukuteatteriin pääsee tutustumaan Niilo Mäki Instituutin Hyvä Alku -tapahtumassa 18.11.2021 järjestettävässä Lukuteatteri-työpajassa keskipäivällä. Työpajassa kouluttajana toimii draamakasvatuksen opettaja Roosa Karhunen (FM). Lue lisää Hyvä Alku -tapahtumasta ja ilmoittaudu työpajaan täällä: www.hyvaalku.fi