Lisää liikettä oppitunneille – paljon hyvää koulupäivään

Haluatko oppitunneista innostavampia ja rennompia? Entä sitoutuneempia ja motivoituneempia oppilaita? Kokeile hyväksi havaittuja vinkkejä oppituntien aktivoimiseen liikkumisen keinoin. Oppilaiden omien kokemusten mukaan aktiivisemmat oppitunnit parantavat yhdessä tekemistä ja luovat rennomman ilmapiirin luokkaan.

Liikuntabreikit- ja Liikkuen matikkaa -oppaat
Liikuntabreikit- ja Liikkuen matikkaa -oppaat sisältävät pelejä ja leikkejä, jotka kehittävät ja haastavat monipuolisesti

Liikuntabreikit- ja Liikkuen matikkaa -oppaat on tuotettu yhteistyössä alakoulun opettajien ja oppilaiden kanssa Likesin Liikkuvaa matikkaa -tutkimushankkeessa. Tutkittuun tietoon perustuvia oppaita on helppo käyttää. Oppaat ovat saaneet sekä opettajilta että oppilailta hyvää palautetta.

Oppaat sisältävät pelejä ja leikkejä, jotka kehittävät ja haastavat monipuolisesti niin tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja kuin voimaakin. Motorinen taitotaso otetaan tehtävissä huomioon antaen ohjeita helpottamaan tai vaikeuttamaan harjoitetta. Osaan tehtävistä on olemassa ohjevideo.

Harjoitteiden tilana on pääosin luokkahuone, mutta osan tehtävistä voi toteuttaa käytävällä tai salissa. Osassa tehtäviä käytetään kouluista helposti löytyviä välineitä, kuten hernepusseja, palloja, ämpäreitä ja sanomalehtiä. Oppaiden liitteenä on tehtäviin liittyviä erilaisia tulostettavia kuvia. Tehtävissä on vaihtelua myös sen mukaan, suoritetaanko niitä yksin, parin tai ryhmän kanssa vai koko luokkana.

Liikkuen matikkaa -oppaassa on ohjeita matematiikan opiskeluun liikkuen. Ohjeet on suunniteltu kolmannen luokan matematiikan opiskeluun, mutta soveltaen niitä voi käyttää myös muilla vuosiluokilla. Oppaan tehtävät sisältävät seuraavat matematiikan oppisisällöt: kertolasku, jakolasku, geometria, yhteen- ja vähennyslaskut, aika, mittaaminen ja koodaus. Tehtäviä voi käyttää opetuksessa haluamallaan tavalla ja vapaassa järjestyksessä matematiikan oppitunneilla. Tehtävät soveltuvat myös muille vuosiluokille.

Liikuntabreikit-opas soveltuu kaikkien alakoulun vuosiluokkien ja kaikkien oppituntien liikunnalliseen tauottamiseen. Breikit harjoittavat tasapainotaitoja, liikkumistaitoja, välineen käsittelytaitoja ja voimaa. Liikuntabreikkejä voi käyttää opetuksessa haluamallaan tavalla ja vapaassa järjestyksessä. Liikuntabreikit soveltuvat myös muille oppitunneille ja muille vuosiluokille.

Koulupäivän aikainen liikkuminen tekee hyvää

Koulupäivän aikainen liikkuminen vaikuttaa monin positiivisin tavoin lasten oppimiseen. Liikunnalliset tauot ja opetukseen integroitu liikkuminen edistävät koulumenestystä ja luokkahuonekäyttäytymistä, vahvistavat lasten tiedollista toimintaa, parantavat tehtäviin keskittymistä ja oppitunteihin osallistumista – ja sitä kautta oppimista.

Liikkumisen vaikutus oppimiseen välittyy monen tekijän kautta. Liikkumisella on suotuisia välillisiä vaikutuksia muun muassa uneen, ravintoon, aivojen rakenteeseen ja toimintaan, motoriikkaan sekä vuorovaikutukseen.

Oppaiden pohjana tutkittu tieto

Vuonna 2017 alkaneessa Liikkuvaa matikkaa -tutkimushankkeessa tuotetaan tietoa siitä, miten liikkumista kannattaa lisätä koulupäivään oppimisen näkökulmasta. Tulosten analysointi on vielä kesken. Tässä vaiheessa selvää on, että liikkeen integroiminen matematiikan tehtäviin sitouttaa oppilaita opiskeluun ja antaa viitteitä kasvaneesta motivaatiosta.

Liikkumisen ja oppimisen yhteyksistä on saatu kiinnostavaa ja kannustavaa tutkimustietoa, ja erityisesti myönteiset vaikutukset matematiikan oppimistuloksiin ovat herättäneet kiinnostusta.

Oppitunteihin integroitu liikkuminen (physically active learning) on kansainvälisestikin kuuma tutkimusaihe. Suomessa ollaan sen tutkimuksen aallonharjalla.

– Vähemmän tietoa on siitä, millainen liikkuminen oppimista edistää, esimerkiksi tyypin, keston ja intensiteetin osalta. Halusimme tutkia juuri sitä, minkä tyyppinen liikkuminen koulupäivän aikana on optimaalista suhteessa oppimiseen. Lisäksi meitä kiinnosti oppilaiden ja opettajien kokemukset liikunnallisesti aktiivista oppitunneista, valottaa Likesin tutkija Heidi Syväoja tutkimushankkeen taustoista.

– Liikkuen matikkaa – ja Liikuntabreikit -oppaat tuotettiin tutkimushankkeen pohjalta. Arvokkaiden ja hyvien kokemusten perusteella oppaat on nyt hiottu kaikkien opettajien käyttöön, Syväoja jatkaa.

Oppaat on tuotettu osana Likesin Liikkuvaa matikkaa -tutkimushanketta. Niiden painetut versiot on kustantanut Niilo Mäki Instituutti. Oppaisiin liittyen on syksyllä 2021 tulossa kaksi koulutustapahtumaa: Liikkuva koulu -ohjelman Liikkuva matikka -webinaari sekä Niilo Mäki Instituutin Hyvä alku -tapahtumassa Liikkuvaa matikkaa -työpaja.

Lataa oppaat verkosta pdf-muotoisina (Liikkuen matikkaa ja Liikuntabreikit) tai tilaa painetut oppaat Niilo Mäki Instituutin Kojusta.