Yhteispelillä lisäpotkua kouluyhteisön tukemiseen

Tutkimukseen perustuva Yhteispeli on elämänmakuinen menetelmä, jonka avulla useat koulut ovat saaneet lisäpotkua hyvinvoivan kouluyhteisön tukemiseen. Läsnäolo, yhdessä oppiminen ja työyhteisön yhteinen kehittäminen ovat lisänneet innostusta Yhteispeliin jo useiden vuosien ajan.

– Tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat ne tärkeimmät elämäntaidot ja tarvitsemme niitä kaikissa yhteisöissä, joissa toimimme, kertovat Yhteispeli-kouluttajat Tiina Ojala ja Minna Mustakallio-Sorvari.
– Muuttuvassa maailmassa niiden oppimiseen olisi panostettava muutenkin kuin opetussuunnitelman velvoittamana, sillä niiden systemaattinen opettaminen on suuri teko lasten mielenterveyden ja tulevaisuuden eteen. Taitojen harjoittelu edistää myös monien muiden taitojen oppimista koulussa, Minna jatkaa.

Yhteispeli tarjoaa monipuolisen menetelmäkokonaisuuden tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen. Yhteispelistä hyötyvät oppilaat, työyhteisö ja huoltajat, koska kokonaisuudessa on työtapoja luokkaan, työyhteisöön sekä kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön.

Mikä Yhteispeli sitten on?

Yhteispelin tavoitteena on hyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen vahvistaminen suomalaisissa kouluissa ja se on kehitetty yhteistyössä oppilaiden, opettajien, rehtoreiden ja vanhempien kanssa. Sen tavoitteena on edistää lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä, lisätä koko kouluyhteisön hyvinvointia, ennaltaehkäistä koulutyön kuormituksesta johtuvia haasteita sekä vaikuttaa johtamiseen ja koko koulun toimintakulttuuriin. Yksittäisten työtapojen sijaan se on enemmänkin ajattelutapa, jolla opettaja ja rehtori voivat luotsata tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemista koulussa. Yhteispelin toimintatavat ovat tutkimukseen perustuvia, konkreettisia ja käytännönläheisiä ja ne koostavat monipuolisen kokonaisuuden, jota toteutetaan kaikilla koulun tasoilla. 

Yhteispeli-koulutus kestää vuoden ja sen aikana koulun rehtori ja asiasta kiinnostuneet opettajat osallistuvat alueellisiin koulutuspäiviin. Lisäksi kouluttuja saapuu kouluttamaan henkilöstöä myös koululle. Kiinnostuneilla on myös mahdollisuus syventää osaamistaan mentor-koulutuksessa. Yhteispeli on Opetushallituksen rahoittama ja kaikki koulutukset ovat kouluille ilmaisia.

”Hyödyllinen, asiantunteva, napakka ja perusteellinen koulutus.”
”Paljon uusia ideoita, vinkkejä ja konkreettisia menetelmiä opettajan työhön.”

Miksi juuri nyt on oikea aika kehittää koko koulun hyvinvointia ja vuorovaikutusta?

Koulumaailma on kohdannut koronan myötä poikkeuksellisia aikoja, joiden vaikutus tuntuu koko kouluyhteisön yhteisessä arjessa. Yhteispeli edistää sekä yksilöiden että yhteisön hyvinvointia antaen uutta virettä työyhteisön keskinäiseen työskentelyyn. Sen tavoitteena on luoda työskentelytapoja, joilla saadaan ihmisten ääni kuuluviin yhteisissä tapaamisissa, lisätä jaksamista sekä laittaa hyvät ja toimivat koulutyön vinkit kiertoon opettajayhteisössä. Työyhteisökoulutuksissa kokeillaan Yhteispelin työyhteisön työtapoja ja niiden kautta arvioidaan oman yhteisön työskentelytapoja. Koulutuksissa on kerrankin aikaa miettiä, miten meidän työyhteisössämme työskennellään yhdessä. Rehtorit saavat ideoita siihen, miten koko kouluyhteisön tasolla voidaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja edistää ja miten rehtori itse toimii taitojen edistäjänä, kertoo Yhteispelin kouluttaja Minna Mustakallio-Sorvari.

Opettajat saavat koulutuksen kautta konkreettisia työtapoja tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoitteluun luokassa sekä mahdollisuuden arvioida oman luokkansa tilannetta ja omaa rooliaan suhteessa tunne- ja vuorovaikutustaitoihin.  Koulutuksissa on hyvin aikaa jakaa kokemuksia kollegojen kanssa taitoihin liittyen.

Yhteispeli kehittää myös oppilaiden kanssa tehtäviä toimintatapoja. Oppilaat oppivat toimimaan isossa porukassa toisistaan huolta pitäen. Myös itsenäinen työ helpottuu ja oppilaat oppivat suunnittelemaan omaa työskentelyään. Yhteispeli-kouluissa on huomattu, että välituntien jälkeiset riidat vähenevät sekä oppilaat tulevat herkemmin puhumaan iloistaan ja suruistaan opettajalle.

Kouluyhteisön lisäksi Yhteispeli koskettaa myös oppilaiden vanhempia sekä pyrkii parantamaan kodin ja koulun välistä yhteistyötä tarjoamalla ideoita kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön. Opettaja saa keinoja, joilla hän oppii tuntemaan oppilaidensa vanhemmat riittävästi, jolloin lapsen haasteet on helpompi ottaa puheeksi vanhempien kanssa.

”Hyvinvointia ja osallisuutta lisääviä toimintatapoja. Tavat on helppo omaksua.” ”Työyhteisö tulee hyötymään!”

Lue lisää Yhteispeli-koulutuksista ja ilmoittaudu mukaan!

“YHTEISPELI – tunne- ja vuorovaikutustaidoilla kohti hyvinvointia” artikkeli julkaistiin Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehdessä NMI-Bulletinissa. Lue artikkeli