Kannusta ja motivoi / Uppmuntra och motivera

Takaisin alkuun / Tillbaka till ingångssidan

Tältä sivulta löytyy lainauksia opettajien antamista vinkeistä. Lainaukset on esitetty alkuperäisellä kielellä. Voit siis lukea sekä suomenkielisiä että ruotsinkielisiä vinkkejä.

På den här sidan hittar du tips och råd från lärare, som vi samlat i en enkät till lärare. Citaten är tvåspråkiga.

”Bra kontakt med föräldrar, mycket viktigt! Satsa på basfärdigheter, be om hjälp om det behövs”

”Toimiva yhteistyö: luokanopettaja, erityisopettaja, S2-opettaja, ohjaaja ja jatkuva tuki esim puhelimessa ääneen luettaminen.”

”Pieniä motivoi open hauskat ja iloiset emojit ;)”

”Oppilaan kohtaaminen myönteisesti ja hyväksyvästi, rajojen asettaminen sopivalla tavalla sekä sopiva joustaminen tilanteiden mukaan. Tavoitteiden ja tehtävien sisällön ja määrän sopivuus on erittäin tärkeää, jotta oppilas voi saada onnistumisen kokemuksia. Onnistumisten näkyväksi tekeminen on tärkeää asenteen kannalta. Näin olen saanut mm. matematiikkaa vihaavia oppilaita kokemaan, että matematiikka onkin ihan ok oppiaine. Itsetunnon tukeminen!”

”Ta det lugnt och gör ditt bästa!”