Lukuteatteri lukemaan oppimisen tukena

Enni Junttila on projektisuunnittelijana Niilo Mäki Instituutin ReadDrama-hankkeessa, jonka tavoitteena on lasten motivoiminen lukemaan opetteluun uudella tavalla. Päämääränä on lukuteatterin keinoin harjoittaa luetun ymmärtämisen, lukusujuvuuden ja ilmaisevan ääneen lukemisen taitoja.

Lukuteatterissa toiminnallisuus on tärkeää

Jyväskyläläistynyt savolaistyttö Enni Junttila päätyi Niilo Mäki Instituuttiin, voisi jopa sanoa, sattuman kautta. Koulutukseltaan Junttila on englannin ja draaman aineenopettaja. Hän on työskennellyt aiemmin kieltenopettajana kouluissa sekä draamakasvatuksen opettajana Jyväskylän avoimessa yliopistossa.

”Draama on ollut aina mukana elämässä. Olen harrastanut teatteria 14-vuotiaasta asti. Nyt viime vuosina olen näytellyt hieman vähemmän mutta tausta on vahvasti läsnä”.

Vahvasta teatteri- ja draamataustasta oli hyötyä, kun ReadDrama-hankeen asiantuntijoina toimivat draamakasvatuksen erityisopettajat suosittelivat hankkeen taustalla olevalle Jarkko Hautalalle draamakasvatuksen asiantuntijaa osaksi ReadDramaa. Hautala kysyi Junttilaa mukaan ja hän suostui.

Mikä ReadDrama sitten on?

”Meillä on tarkoitus tutkia, miten lukuteatteritoiminta kehittää lukusujuvuutta niillä lapsilla, keillä on ikäryhmään verrattuna haasteita. Samalla tutkitaan toiminnan vaikuttavuutta ja sitä verrataan sitten koulun tavalliseen erityisopetukseen.”

Asiantuntijoina toimineet draamakasvatuksen asiantuntijat kirjoittivat ReadDramassa käytettävän näytelmätekstin, jonka ympärille koko toiminta rakentuu. Tarkoituksena on lukea näytelmää, tutkia sitä eri näkökulmista ja tutustua roolihahmoihin. Lukuteatterissa lukemisen päämäärä on oppia tulkitsemaan ja ilmaisemaan näytelmätekstejä, mikä harjoittaa oppilaan luetun ymmärtämisen, lukusujuvuuden ja ilmaisevan ääneen lukemisen taitoja. Tärkeänä osana lukuteatteria on nimenomaan toiminnallisuus ja ryhmäytyminen.

”Draamatyöskentely on aika paljon sellaista lattialla möyrimistä verrattuna siihen, että istuttaisiin tekstin äärellä paikallaan ja harjoiteltaisiin lukemista. Totta kai tässäkin lukemistehtävän virheisiin palataan ja katsotaan tarkemmin. Meidän tavoitteena on saada lapset sitoutumaan tarinaan ja kiinnostumaan siitä roolileikin kautta, mikä toivottavasti edistää lukuintoa”.

Tärkeä kehittämistyö vaatii veronsa. Siispä työssä jaksamiseen ja vapaa-aikaan kannattaa panostaa.

”Olen aika ekstrovertti ihminen ja tykkään toimia ryhmässä. Vuorovaikutuksesta ja kanssakäymisestä muiden ihmisten ja työkavereiden kanssa saa voimaa. Onkin ollut välillä opettelemista myös tähän hiljaiseen toimistotyöhön”.

Vapaa-aikansa Junttila kertoo viettävänsä lähinnä omien tai lasten harrastusten parissa.

”Harrastan liikuntaa. Käyn Parkour Akatemian ja sirkuskoulun tunneilla ja kyytsään lapsia sinne. Lisäksi neulon ja luen”.

HUOM!

Halutatko olla mukana ReadDrama hankkeessa? Uusien opettajien etsintä on käynnissä ympäri Suomen. Jos haluat osallistua tutkimuksen seuraavaan vaiheeseen, jossa pääset itsenäisesti toteuttamaan lukuteatterijakson omille oppilaille, ilmoittaudu Enni Junttilalle osoitteeseen enni.junttila@nmi.fi.

Lisää tietoa ReadDramasta

Kirjoittanut Julia Kyöstilä, varhaiskasvatuksen opettaja, kasvatustieteen maisteriopiskelija, NMI:n harjoittelija