Lukutaitotyötä Niilo Mäki Instituutissa

Niilo Mäki Instituutissa on meneillään useita lukutaitoa tukevia hankkeita ja lukutaitotyötä tehdään myös Lastentutkimusklinikalla. Alla olevissa videoissa esitellään Lukumummi ja -vaari -toimintaa, ReadDrama-hanketta, LUKINO-hanketta, ILS-hanketta sekä Lastentutkumusklinikan työtä lukutaidon parissa.

Niilo Mäki Instituutin tutkimus- ja kehittämistyön tuloksena on syntynyt runsaasti maksutonta materiaalia, joka on vapaasti käytettävissä ja ladattavissa verkkosivuiltamme. Tietoa ja materiaalia löytyy muun muassa lukutaidon harjoitteluun, tukemiseen ja arviointiin. Lisäksi löytyy sisältöjä, jotka tarjoavat mahdollisuuden lukutaidon harjoittelulle ja vahvistamiselle monipuolisella ja lasta motivoivalla tavalla. Tutustu ilmaisiin materiaaleihin.

Lukumummi- ja vaari -toiminnan esittely

ReadDrama -hankkeen esittely

Lastentutkimusklinikan esittely

LUKINO-hankkeen esittely

ILS-hankkeen esittely