LUKILOKI – Oivalluksia luku- ja kirjoitustaitojen opettamiseen ja tukemiseen

Kuinka kannustaa lapsia ja nuoria lukemaan? Kuinka tukea varhaisia oppimisvalmiuksia? Miten ohjata luku-ja kirjoitustaitoja eri oppiaineissa? Miten tukea osallisuutta ja monikielisyyttä? Entä jos lukeminen tai kirjoittaminen ei suju?

Tutustu uuteen LUKILOKI-sivustoon! 

Sivuston monipuoliset materiaalit pohjautuvat tutkimustietoon ja siihen perustuviin käytännön sovelluksiin. Ne tukevat opetushenkilöstön osaamista eri kasvatus- ja koulutusasteilla. Sivustolla perehdytään monilukutaidon ohjaamiseen sekä oppijoiden yksilöllisten tarpeiden huomioimiseen.

LUKILOKI oli vuosina 2018–2023 toteutettu osallistujille maksuton 15 op luku- ja kirjoitustaidon opetuksen täydennyskoulutus varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukion ja ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstölle. LUKILOKIn tavoitteena oli antaa osallistujille virtaa ja välineitä luku- ja kirjoitustaidon oppimisen ohjaamiseen sekä taitojen tukemiseen. LUKILOKI-koulutusohjelman rahoitti Opetushallitus ja järjesti Jyväskylän yliopisto yhteistyössä Niilo Mäki Instituutin kanssa. Näiden avoimien sivustojen myötä LUKILOKI-täydennyskoulutushankkeessa tuotetun materiaalin helmet ovat kaikkien opettajien saatavilla.

Innostavia hetkiä opetuksen kehittämisen parissa!

Tästä linkistä pääset Opetushallituksen sivuilla sijaitsevalle LUKILOKI – Oivalluksia luku- ja kirjoitustaitojen opettamiseen ja tukemiseen -sivustolle:
https://oph.fi/lukiloki

Tässä alla Infograafit luku- ja kirjoitustaidon kehityksen jatkumo/ Läs- och skrivförmågans kontinuerliga utveckling/ The Development of Reading and Writing Skills – The Continuum

Poiminta LUKILOKI-koulutuksen palautteista:

“Mukavaa kun tutkimus kohtaa arjen.”

“Äärimmäisen tarpeellinen ja uusia välineitä työhöni antava koulutus. Tulen palaamaan näihin koulutuksen materiaaleihin vielä monta vuotta, ja tulen käyttämään niitä myös oman työyhteisön kouluttamisessa näihin sisältöihin.”