Niilo Mäki -säätiö palkitsi kaksi väitöskirjatutkimusta

30-VUOTIAS NIILO MÄKI -SÄÄTIÖ PALKITSI KAKSI ANSIOKASTA VÄITÖSKIRJATUTKIMUSTA

Oppimisen pulmien tutkimiseen ja ratkaisemiseen keskittynyt Niilo Mäki -säätiö sekä sen perustama Niilo Mäki Instituutti juhlivat kolmenkymmenen vuoden menestyksekästä taivaltaan keskiviikkona 17.11. Jyväskylässä.

Juhlavuotensa kunniaksi säätiö palkitsi kaksi tuoretta väitöskirjatutkimusta kilpailussa, jossa pyrittiin löytämään uudenlaisia yhtymäkohtia oppimista tai oppimisvaikeuksia käsittelevän tuoreen tutkimustiedon sekä käytännön välille. Niilo Mäki -säätiön asiantuntijaraati valitsi 1000 euron suuruisen väitöskirjapalkinnon saajat eri yliopistoista saatujen esitysten pohjalta. Väitöskirjakilpailun voittajia olivat Maria Psyridou Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksesta ja Jingwen Jiang Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksesta. Palkinnolla Niilo Mäki -säätiö haluaa korostaa tutkimuksen tärkeää merkitystä käytännön opetustyön tukena ja kehittämisessä.

Lukemisen vaikeuksien kehityspoluissa on vaihtelua

Maria Psyridou tarkasteli väitöskirjatutkimuksessaan ”Reading development from age 2 to 16: Divergent developmental pathways and their early identification” lukutaidon ja lukemisen vaikeuksien kehittymistä aiempaa laajemmassa mittakaavassa. Tutkimuksen päätuloksena havaittiin, etteivät varhaiset lukemisen vaikeudet väistämättä tarkoita vaikeuksien pitkittymistä. Lukemisvaikeuksien kehityspolut voivat vaihdella, minkä vuoksi on erityisen tärkeää tunnistaa muutoksiin johtavia tekijöitä.

– Väitöskirjassa esitetään uutta tietoa oppimisen vaikeuksien muuttumisesta eri kehitysvaiheissa ja luotettavan arvioinnin merkityksestä tukitoimien oikealle kohdentamiselle, kuvailee arviointiraadin palkintoperusteluja sen sihteerinä toiminut Niilo Mäki Instituutin toiminnanjohtaja Juha-Matti Latvala.

Opettajien tunnekokemuksilla on yhteys oppilaiden psykologisten tarpeiden tyydyttymiseen

Jingwen Jiangin väitöskirjatutkimus “Teachers’ emotions and beliefs: Intertwined with teachers’ support for students’ psychological needs” kohdentui opettajan tunteiden, uskomusten ja kannustuksen, sekä oppijoiden autonomian, osaamisen ja yhteenkuuluvuuden keskinäisten suhteiden empiiriseen tarkasteluun. Tutkimuksessa havaittiin, että opettajien tunnekokemuksilla oli yhteys oppilaiden psykologisten tarpeiden tyydyttymiseen.

– Väitöskirjassa tarkasteltiin rohkeasti opettajien tunteita ja tunteiden säätelyä opetustilanteissa, ja väitöskirjasta välittyy käsitys opettajan ja oppilaiden hyvinvoinnin kietoutumisesta toisiinsa, Latvala kertoo.

Väitöskirjakilpailun voittajat palkittiin kutsuvieraille suunnatussa Niilo Mäki -säätiön sekä sen perustaman Niilo Mäki Instituutin 30-vuotisjuhlassa 17.11.2021.

Lisätietoja

Juha-Matti Latvala

Toiminnanjohtaja, Niilo Mäki Instituutti

juha-matti.latvala@nmi.fi 050-441 4043