Kärkihankeselvitys – Taide ja kulttuuri osaksi koululaisten päivää

Opetus- ja kulttuuriministeriön teettämä selvitys hallituksen kärkihanke 4 toimenpide 1 toteuttamisesta. Niilo Mäki Instituutti arvioi Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta lastenkulttuurin ja taiteen perusopetuksen saatavuuden parantamiseen tähtäävän hallituksen kärkihankkeen toteutumista. Selvityksen tavoitteena on nostaa esille keskeisiä kärkihankkeessa rahoitettujen hankkeiden onnistumista tukevia sekä toteuttamista haittaavia tekijöitä. Raportissa kuvataan myös muita arvioinnissa ilmenneitä asioita, jotka tulisi ottaa huomioon tulevissa hankkeissa sekä muissa lastenkulttuurin tai taiteen perusopetuksen saavutettavuuden parantamiseen kohdentuvissa toimenpiteissä. Arviointi kohdistui lukuvuonna 2016-2017 toteutettuihin, kärkihankkeen ensimmäisen hakukierroksen hankkeisiin.

Lataa kärkihankkeen raportti tästä (pdf)