FINLANDSSVENSKA KARTLÄGGNINGSMATERIAL 

(från småbarnspedagogik och förskola till årskurs 9)                                    

 NAPP – Tidig kartläggning av inlärningsförutsättningar för 5- och 6-åringar (Under utveckling åren 2023 – 2026)
Individuell kartläggning
Uppgifter: Bokstavskännedom, Snabb benämning, Fonologisk medvetenhet, Hörförståelse, Ordförståelse, Läsförmåga

ILS – Individuell Läsning och Skrivning för åk 1, 2, 3, 5, (7 & 9 – planerad utgivning år 2025)
Gruppuppgifter och individuella uppgifter.
Normer för april.
Uppgifter: Läsa meningar, Läsa ord, Läsa pseudoord, Läsa text och Skriva ord.
Dessutom åk 1: normer för skolstarten
Uppgifter: Fonologisk medvetenhet, Bokstavskännedom, Känna igen ord.

Kartläggning av läsförståelse
Frida och djuren – kartläggning av läsförståelse för åk 2
Fyra toner på dragspelet – kartläggning av läsförståelse för åk 3
Ida och Filip – kartläggning av läsförståelse för åk 5
ILS – Kartläggning av läsförståelse för åk 7 och åk 9

SSB – Test i Snabb Seriell Benämning för förskola och åk 1, 2, 3, 5, 6, 7 och 9

För mera information om material och beställning: https://koju.nmi.fi
På hogrefe.se hittar du finlandssvenska normer för: Läskedjor-2 åk 1-9 & gymnasiet åk 1,
LäSt – läsförståelse för åk 3 och 5, DLS – ordförståelse för åk 1, 2, 3 & 5,
LS-klassdiagnoser – läsförståelse, ordförståelse och diktamen för åk 7 & 9.