Viittomakieltä omaksuvien lasten kielellinen kehityksen arviointi, kartoitus ja tukitoimenpiteet (VIKKE)

VIKKE on Jyväskylän yliopistossa viittomakielen keskuksessa käynnistynyt kolmivaiheinen hanke. Tähän mennessä hankkeessa on luotu lasten suomalaisen viittomakielen arviointiin kohdennettu arviointityökalu, jonka avulla voidaan arvioida 8kk – 15-vuotiaiden viittomakieltä omaksuvien lasten suomalaisen viittomakielen taitoa ja kehitystä kielitaidon eri osa-alueilla. Vuoden 2020 aikana VIKKE -hanke toteutti valtakunnallisen kartoituksen, jossa arvioitiin noin sadan lapsen suomalaisen viittomakielen taitoa uutta arviointityökalua hyödyntäen. Kartoituksen tarkoituksena oli luoda katsaus eri ikäisten lasten suomalaisen viittomakielen kehityksen tasoon sekä kieliympäristön piirteisiin. Lasten suomalaisen viittomakielen kehityksen arviointi sekä perheiden, eri alojen ammattilaisten ja järjestöyhteistyökumppaneiden parissa tehdyn yhteistyön myötä VIKKE –hanke sai monipuolista tietoa minkälaisia tukitoimenpiteitä eri tahot tarvitsevat. Tämän myötä käynnistettiin hankkeen kolmas vaihe STEA:lta saadun kaksivuotisen rahoituksen turvin Niilo Mäki Instituutissa elokuussa 2020. 

Hankkeen kolmannessa vaiheessa tavoitteena on:
– koota verkkosivuille tietoa lasten suomalaisen viittomakielen kehityksestä
– luoda suomalaista viittomakieltä omaksuville lapsille ja viittomakieltä käyttäville perheille verkkovälitteinen kuntoutusmateriaali.
-rakentaa tietopaketin ja kuntoutusmateriaalin pohjalta lapsille ja heidän perheilleen suunnattu uusi viittomakielinen kuntoutusmalli. 

Kuntoutusmateriaalissa perheiden ja eri-ikäisten lasten suomalaisen viittomakielen kehitystä tuetaan tietopaketin lisäksi erilaisin tehtävin ja pelikokonaisuuksin, sekä toteutetaan reaaliaikainen videopuhelumahdollisuus kuntouttajan sekä lapsen ja perheen välillä. Näin verkkovälitteisen kuntoutusmateriaalin ja -mallin suunnittelutyön lähtökohtana on ohjata vanhempia tukemaan lapsen kielenkehitystä heti varhaisista vaiheista lähtien. Eri alojen asiantuntijat, kuntoutuksesta ja opetuksesta vastaavat tahot voivat työssään hyödyntää tietopakettia ja kuntoutusmateriaalia, josta he saavat helposti käsiinsä konkreettista ja monipuolista tutkimustietoa yleisesti viittomakielen kehityksen etenemisen piirteistä, sekä käytännönläheisiä neuvoja lapsen suomalaisen viittomakielen kehityksen tukemiseen. Kuntoutusmateriaalin ja –mallin toimivuutta kokeillaan 1.8.2021 käynnistyvässä kuusi kuukautta kestävässä kuntoutuskokeilussa. Kuntoutuskokeiluun otetaan mukaan yhteensä 60 viittomakieltä käyttävää perhettä. 

VIKKE -hanke tarjoaa viittomakieltä käyttävien lasten perheille sekä heidän parissa työskenteleville eri alojen asiantuntijoille ja kuntoutuksesta vastaaville tahoille uusinta tutkimustietoa viittomakieltä käyttävien lasten kielenomaksumisesta. Lisäksi hanke tarjoaa asiantuntija- ja konsultaatioapua sekä koulutusta viittomakieltä käyttäville perheille sekä heidän parissa työskenteleville eri tahojen ammattilaisille lasten viittomakielen kehityksestä, kehityksen arvioinnista ja tukemisesta. 

Mikäli tarvitset lapsen suomalaisen viittomakielen kehityksen arviointia, muuta asiantuntija-, konsultaatioapua tai koulutusta lasten viittomakielen kehitykseen liittyen ota meihin rohkeasti yhteyttä.

Hankevetäjä, FT, puheterapeutti, tutkijatohtori Laura Kanto 
laura.kanto@nmi.fi , puh. 0408053549 

Projektisuunnittelija Saara-Lotta Laukkanen
saara-lotta.laukkanen@nmi.fi, puh.  0406631964 (viestit, WhatsApp videopuhelut) 

Projektisuunnittelija, FM, Henna Syrjälä 
henna.syrjala@nmi.fi (1.1.2021 alkaen)