Huoltajille – koululaiset

Lukino-hanke lyhyesti

LUKINO-hankkeessa kehitetään uusia välineitä lukemisen, kirjoittamisen ja nopean nimeämisen arviointiin. Tutkimusta rahoittaa ja ohjaa Niilo Mäki Instituutti. Hanke etenee useassa vaiheessa. Kevättalvella 2022 kouluissa kerätään tutkimusaineistoa 1-6-luokkien oppilailta. Toivomme, että antaisitte lapsellenne luvan osallistua tutkimukseen.

Tässä tiedotteessa kerrotaan lyhyesti näistä asioista:
Tutkimuksen tavoitteet
• Tutkimuksen tarkoitus
Tärkeimmät tiedot tutkimuksen toteutuksesta
Tärkeimmät tutkimuseettiset kysymykset
Tutkimuksen hyödyt ja haitat tutkittaville (lapsille)
Mitä lapselle pitää kertoa tutkimuksesta
Miten tutkimukseen osallistutaan

Tutkimuksen tavoitteena on

 • kehittää väline lukemisen ja kirjoittamisen arviointiin 1-6-luokille
 • kehittää päivitetty väline nopean nimeämisen arviointiin
 • saada tutkimustietoa lasten nimeämisestä, lukemisesta, kirjoittamisesta, matematiikasta ja tarkkaavuudesta.

Miksi arviointivälineitä tarvitaan? 

 • Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia eli lukivaikeuksia on noin 5-10 prosentilla lapsista ja nuorista. Nämä vaikeudet vaikuttavat kouluoppimiseen monella tavalla. Ne vaikeuttavat lukuaineiden oppimista, matematiikan sanallisten tehtävien ymmärtämistä ja vieraan kielen oppimista.
 • Lukivaikeudet näkyvät suomen kielessä erityisesti lukemisen hitautena. Osa vaikeuksista tulee esiin vasta ensimmäisten koululuokkien jälkeen. Joillakin lukivaikeudet helpottuvat, joillakin ne jatkuvat pitkään. Siksi tarvitaan välineitä, joiden avulla lukivaikeus voidaan huomata myös myöhemmin.
 • Kun lukivaikeus on huomattu, taitoja arvioidaan tarkemmin. Tämä antaa tietoa, jonka avulla lasta voidaan auttaa ja opettaa. On myös tärkeää seurata, auttaako tuki. Myös näihin tarkoituksiin tarvitaan välineitä.
 • 1-6-luokkalaisille tarvitaan siis välineitä, joilla lukivaikeus voidaan tunnistaa, arvioida taitoja tarkemmin ja seurata, auttaako annettu tuki. Tässä tutkimuksessa halutaan kehittää näitä välineitä.
 • Nopea nimeäminen tarkoittaa taitoa hakea sujuvasti mielestä tuttuja sanoja kuten värejä ja esineitä. Nimeämisnopeus ennustaa lukemisen kehitystä. Kun lukeminen on hidasta, lapsella on usein nimeämisen vaikeuksia. Tässä tutkimuksessa kerätään uudet keskiarvot nopean nimeämisen testiin.

Tutkimuksen toteutus keväällä 2022

 • Opettaja lähettää lapsen kotiin tietoa tutkimuksesta
 • Vanhemmat lukevat tutkimuksesta ja antavat luvan, että lapsi saa osallistua tutkimukseen.
 • Opettaja tekee tehtävät lasten kanssa koulupäivän aikana. Lapsille ei tule tutkimuksesta kotitehtäviä. Tehtävät eivät vaikuta todistukseen tai äidinkielen numeroon.
 • Lapset, jotka ovat saaneet kotoa luvan osallistua tutkimukseen, tekevät ensin tietokoneella tehtäviä. Tehtävät mittaavat lukemista, kirjoittamista ja laskemista. Tehtäviin kuluu aikaa yksi oppitunti.
 • Osa lapsista tekee opettajan kanssa lisää lukemisen tehtäviä. Lisäksi lapsi tekee nopean nimeämisen ja matematiikan tehtäviä. Nämä tehtävät äänitetään, jotta ne on helpompaa tarkistaa. Tehtäviin kuluu aikaa noin yksi oppitunti. Lisäksi opettaja arvioi lapsen tarkkaavuuden taitoja.
 • Jos vanhempi on antanut luvan, opettaja saa tietää, miten lapsen tehtävät ovat sujuneet.

Tutkimuseettiset kysymykset

 • Lapsi voi osallistua tutkimukseen vain, jos huoltaja on antanut siihen luvan.
 • Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Jos lapsi haluaa lopettaa, kerro siitä opettajalle. Tutkimuksen voi lopettaa milloin vain. Syytä ei tarvitse kertoa.
 • Sinulla on oikeus saada tietoa siitä, miten lapsi on onnistunut tehtävissä. Laita silloin viestiä opettajalle tai tutkimusryhmälle.
 • Lapsen henkilötietoja ei anneta ulkopuolisille. Vain tutkimusryhmä käsittelee niitä.

Tutkimuksen hyödyt ja mahdolliset haitat

 • tunnistaa lapset, jotka tarvitsevat apua lukemiseen ja kirjoittamiseen. Opettaja voi myös helpommin suunnitella tukea näille lapsille.
 • Opettajat saavat tutkimuksesta tietoa, joka auttaa heitä kehittämään omaa työtään ja auttamaan oppilaita.
 • Jos huoltaja on antanut luvan, opettaja saa tietoa lapsen lukemisesta, kirjoittamisesta ja nimeämisestä. Tämä tieto on tärkeää, kun lapselle suunnitellaan tukea oppimiseen.
 • Tutkimuksesta ei pitäisi olla lapselle mitään haittaa. Jos tehtävä on vaikea, opettaja voi antaa lapselle lisäaikaa tai taukoa, jos lapsi väsyy.

Kerro lapselle tutkimuksesta ainakin nämä asiat:

 • Tutkimuksessa kerätään tietoa lapsen lukemisesta ja kirjoittamisesta. Lisäksi kerätään tietoa siitä, miten lapset nimeävät. Nimeäminen tarkoittaa taitoa hakea mielestä tuttuja sanoja.
 • Tiedon perusteella kehitetään sellaisia tehtäviä, joilla voidaan helposti huomata, jos lapsella on vaikeuksia lukemisessa, kirjoittamisessa tai nimeämisessä.
 • Lisäksi tutkimuksessa halutaan tietää, millä tavoin lukemisen, kirjoittamisen, matematiikan, tarkkaavuuden ja nimeämisen taidot liittyvät toisiinsa.
 • Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Se tarkoittaa sitä, että saat kertoa, haluatko osallistua tutkimukseen. Sinun ei tarvitse osallistua, jos et halua. Jos haluat lopettaa tutkimukseen osallistumisen, kerro siitä aikuisille (opettajalle tai vanhemmalle). Tutkimuksen lopettamisesta ei ole sinulle haittaa eikä kukaan ole siitä vihainen.
 • Tutkimuksessa luokkasi tekee ensin lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen tehtäviä tietokoneella. Nämä tehtävät ovat nopeita tehdä. Ne eivät ole kokeita, vaan auttavat tutkijoita keräämään tietoa lukemisesta ja kirjoittamisesta. 
 • Myöhemmin osa lapsista pääsee mukaan tutkimuksen toiseen vaiheeseen, jossa tehdään lisää tehtäviä erityisopettajan kanssa. Tehtävissä luetaan, tehdään nimeämisen tehtäviä (eli annetaan tutuille asioille nimi) ja lasketaan. Näiden tehtävien tekeminen kestää yhteensä noin oppitunnin verran ja ne tehdään kahdessa osassa.
 • Oma opettaja tai erityisopettaja ohjaa tehtävien tekemistä.
 • Tutkimus tapahtuu kouluajalla, eikä siitä tule kotitehtäviä.
 • Vanhemmilta ja opettajalta kysytään tutkimuksen aikana sellaisia tietoja, jotka liittyvät oppimiseen. Näitä tietoja ei kerrota muille kuin tutkimusryhmän jäsenille.
 • Saat kysyä tutkimuksesta vanhemmilta tai opettajalta. Jos he eivät osaa vastata, he voivat kysyä tutkijoilta.

Tutkimukseen osallistuminen:

 • Kun olet lukenut tämän tiedotteen, kerro tutkimuksesta lapselle.
 • Olet saanut opettajan viestissä linkin. Linkistä pääset lomakkeeseen (tutkimussuostumus). Siinä annat lapsellesi luvan osallistua tutkimukseen. Jos se ei onnistu, pyydä lomake opettajalta.
 • Samalla sinulta kysytään myös muita tietoja lapsesta. Kiitos, kun täytät myös nämä tiedot.
 • Tutkimus tapahtuu koulussa. Sinun ei tarvitse tehdä muuta kuin täyttää lomake.
 • Täytä lomake 4.3.2022 mennessä. Kiitos!

Kerromme mielellämme lisää tutkimuksesta!

Pirita Korpivaara
Projektisuunnittelija

(tavoitettavissa ma-to)
Niilo Mäki Instituutti
p. 040 681 8950
pirita.korpivaara@nmi.fi

Riikka Heikkilä
Vastaava tutkija

(tavoitettavissa ma, to ja pe)
Niilo Mäki Instituutti
p. 040 805 3884
riikka.heikkila@nmi.fi

Lisätietoja löydät myös täältä:

• Tarkempia tietoja LUKINO-hankkeesta:
• Tutkimuksen rekisteritietolomake: www.nmi.fi/tietosuoja
• Lisätietoja Niilo Mäki Instituutista: www.nmi.fi