Huoltajille – alakoululaiset

Lukino-hanke lyhyesti

LUKINO-hankkeessa kehitetään uusia välineitä lukemisen, kirjoittamisen ja nopean nimeämisen arviointiin. Tutkimusta rahoittaa ja ohjaa Niilo Mäki Instituutti. Hanke etenee useassa vaiheessa. Syksyllä 2023 kouluissa kerätään tutkimusaineistoa 3 – 6-luokkien oppilailta.  Toivomme, että antaisitte lapsellenne luvan osallistua tutkimukseen. 

Tässä tiedotteessa kerrotaan lyhyesti näistä asioista:
Tutkimuksen tavoitteet
Tutkimuksen tarkoitus
Tärkeimmät tiedot tutkimuksen toteutuksesta
Tärkeimmät tutkimuseettiset kysymykset
Tutkimuksen hyödyt ja haitat tutkittaville (lapsille)
Mitä lapselle pitää kertoa tutkimuksesta
Miten tutkimukseen osallistutaan

Tutkimuksen tavoitteena on

 • kehittää arviointivälineitä, joilla oppilaan tuen tehokkuutta voidaan seurata 
 • kehittää päivitettyjä välineitä lukemisen taustataitojen (nopean nimeämisen) arviointiin 
 • saada tutkimustietoa arviointimenetelmien toimivuudesta  

Miksi arviointivälineitä tarvitaan? 

  • Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia eli lukivaikeuksia on noin 5-10 prosentilla lapsista ja nuorista. Nämä vaikeudet vaikuttavat kouluoppimiseen monella tavalla. Ne vaikeuttavat lukuaineiden oppimista, matematiikan sanallisten tehtävien ymmärtämistä ja vieraan kielen oppimista. 
  • Lukivaikeudet näkyvät suomen kielessä erityisesti lukemisen hitautena. Osa vaikeuksista tulee esiin vasta ensimmäisten koululuokkien jälkeen. Joillakin lukivaikeudet helpottuvat, joillakin ne jatkuvat pitkään. Siksi tarvitaan välineitä, joiden avulla lukivaikeus voidaan huomata myös myöhemmin.  
  • Kun lukivaikeus on huomattu, taitoja arvioidaan tarkemmin. Esimerkiksi selvitetään, mistä lukivaikeus johtuu. Tämä antaa tietoa, jonka avulla lasta voidaan auttaa ja opettaa. Näitä välineitä on kehitetty hankkeen aikaisemmissa vaiheissa. 
  • Kun lapsi saa tukea lukemisen ja kirjoittamisen taitoihinsa, on tärkeää tietää, auttaako annettu tuki. Tätä varten hankkeessa kehitetään välineitä, joilla oppimista voidaan seurata. Tämä auttaa tarpeen mukaan tehostamaan tai muokkaamaan lapsen saamaa tukea. Tähän tutkimukseen tarvitaan kaiken tasoisia lukijoita. 
  • Nopea nimeäminen tarkoittaa taitoa hakea sujuvasti mielestä tuttuja sanoja kuten värejä ja esineitä. Nimeämisnopeus ennustaa lukemisen kehitystä. Kun lukeminen on hidasta, lapsella on usein nimeämisen vaikeuksia. Tässä tutkimuksessa kerätään uudet keskiarvot nopean nimeämisen testiin ja tutkitaan testin luotettavuutta. Testi auttaa selvittämään, johtuuko lukivaikeus nimeämisen vaikeuksista. 

  Tutkimuksen toteutus syksyllä 2023 

  • Opettaja lähettää lapsen kotiin tietoa tutkimuksesta (tämä tiedote) 
  • Vanhemmat lukevat tutkimuksesta ja antavat luvan, että lapsi saa osallistua tutkimukseen. Samalla vanhemmilta kysytään joitakin lisätietoja. Vanhempien ei tarvitse tehdä muuta kuin täyttää tämä yksi kysely. 
  • Jos opettaja ei voi ottaa kaikkia luvan saaneita mukaan tutkimukseen, vain osa lapsista osallistuu tutkimukseen. Osallistujat arvotaan. 
  • Opettaja (tai koulutettu tutkimusassistentti) tekee tehtävät lasten kanssa koulupäivän aikana. Lapsille ei tule tutkimuksesta kotitehtäviä. Tehtävät eivät vaikuta todistukseen tai äidinkielen numeroon. 
  • Tutkimukseen osallistuvat lapset tekevät opettajan (tai koulutetun tutkimusassistentin) kanssa lukemisen ja nimeämisen tehtäviä. Tehtävät äänitetään, jotta ne on helpompaa tarkistaa. Tehtäviä tehdään kahden viikon aikana, yhteensä viisi kertaa. Yksi kerta kestää noin 10–30 minuuttia, yhteensä noin 2–3 oppituntia. Lisäksi opettaja (tai koulutettu tutkimusassistentti) antaa tietoja lapsen opetuksesta ja tuen tarpeesta. 
  • Jos vanhempi on antanut luvan, opettaja saa tietää, miten lapsen tehtävät ovat sujuneet

  Tutkimuseettiset kysymykset

  • Lapsi voi osallistua tutkimukseen vain, jos huoltaja on antanut siihen luvan.
  • Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Jos lapsi haluaa lopettaa, kerro siitä opettajalle. Tutkimuksen voi lopettaa milloin vain. Syytä ei tarvitse kertoa.
  • Sinulla on oikeus saada tietoa siitä, miten lapsi on onnistunut tehtävissä. Laita silloin viestiä opettajalle tai tutkimusryhmälle.
  • Lapsen henkilötietoja ei anneta ulkopuolisille. Vain tutkimusryhmä käsittelee niitä.

  Tutkimuksen hyödyt ja mahdolliset haitat

  • Tutkimuksessa kehitetään tehtäviä, jotka auttavat opettajaa arvioimaan, auttaako opetus ja tuki lasta.  
  • Opettajat saavat tutkimuksesta tietoa ja taitoja, jotka auttavat heitä kehittämään omaa työtään ja auttamaan oppilaita. 
  • Jos huoltaja on antanut luvan, opettaja saa tietoa lapsen lukemisesta ja nimeämisestä. Tämä tieto on tärkeää, kun lapselle suunnitellaan tukea oppimiseen. 
  • Tutkimuksesta ei pitäisi olla lapselle mitään haittaa. Jos tehtävä on vaikea, opettaja (tai koulutettu tutkimusassistentti) voi antaa lapselle lisäaikaa tai taukoa, jos lapsi väsyy.

  Kerro lapselle tutkimuksesta ainakin nämä asiat:

  • Tutkimukseen saavat osallistua sellaiset lapset, jotka haluavat olla siinä mukana ja ovat saaneet siihen luvan kotoa. Jos kaikki lapset eivät mahdu mukaan tutkimukseen, osallistujat arvotaan. 
  • Tutkimuksessa kerätään tietoa lukemisesta ja luetun ymmärtämisestä. Lisäksi kerätään tietoa siitä, miten lapset nimeävät. Nimeäminen tarkoittaa taitoa hakea mielestä tuttuja sanoja. Tutkimuksessa ei ole väliä sillä, osaako lapsi näitä taitoja hyvin vai ei.  
  • Tiedon perusteella kehitetään sellaisia tehtäviä, joilla voidaan helposti huomata, jos jollakin lapsella on vaikeuksia nimeämisessä. Tutkimuksessa kehitetään myös tehtäviä, jotka auttavat opettajaa auttamaan lasta paremmin lukemisen taidoissa. 
  • Tutkimuksessa mukana oleminen antaa tutkijoille tärkeää tietoa siitä, miten tehtävät toimivat. 
  • Tehtävät eivät ole kokeita. Ne eivät vaikuta kouluarvosanoihin. 
  • Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Se tarkoittaa sitä, että saat kertoa, haluatko osallistua tutkimukseen. Sinun ei tarvitse osallistua, jos et halua. Jos haluat lopettaa tutkimukseen osallistumisen, kerro siitä aikuisille (opettajalle, tutkimusassistentille tai vanhemmalle). Tutkimuksen lopettamisesta ei ole sinulle haittaa eikä kukaan ole siitä vihainen. 
  • Tutkimuksessa teet tehtäviä erityisopettajan (tai koulutetun tutkimusassistentin) kanssa. Tehtävissä luetaan ja tehdään nimeämisen tehtäviä (eli annetaan tutuille asioille nimi). Teet tehtäviä yhteensä viisi kertaa. Näiden tehtävien tekeminen kestää 10–30 minuuttia kerrallaan.  
  • Oma opettaja. erityisopettaja tai koulutettu tutkimusassistentti ohjaa tehtävien tekemistä. 
  • Tutkimus tapahtuu kouluajalla, eikä siitä tule kotitehtäviä. 
  • Vanhemmilta ja opettajalta kysytään tutkimuksen aikana sellaisia tietoja, jotka liittyvät oppimiseen. Näitä tietoja ei kerrota muille kuin tutkimusryhmän jäsenille. 
  • Saat kysyä tutkimuksesta vanhemmilta tai opettajalta. Jos he eivät osaa vastata, he voivat kysyä tutkijoilta. 

   Tutkimukseen osallistuminen:

   • Kun olet lukenut tämän tiedotteen, kerro tutkimuksesta lapselle. 
   • Olet saanut opettajan viestissä linkin. Linkistä pääset lomakkeeseen (tutkimussuostumus). Siinä annat lapsellesi luvan osallistua tutkimukseen. Jos sähköisen lomakkeen täyttäminen ei onnistu, täytäthän oheisen tutkimusluvan ja lähetät sen opettajalle tai suoraan meille maksuttomalla palautusosoitteella: Niilo Mäki Säätiö / LUKINO, 5010787, 00003 VASTAUSLÄHETYS. Kerrothan tällöin opettajalle, että lapsesi osallistuu tutkimukseen. 
   • Tutkimus tapahtuu koulussa. Sinun ei tarvitse tehdä muuta kuin täyttää lomake. 
   • Täytä lomake _.10.2023 mennessä. Kiitos! 

   Kerromme mielellämme lisää tutkimuksesta! 

   Pirita Korpivaara 
   Projektisuunnittelija 

   (tavoitettavissa ma-pe) 
   Niilo Mäki Instituutti 
   p. 040 681 8950 
   pirita.korpivaara@nmi.fi 

   Riikka Heikkilä 
   Vastaava tutkija 

   (tavoitettavissa ti-to) 
   Niilo Mäki Instituutti 
   p. 040 805 3884 
   riikka.heikkila@nmi.fi 

   Lisätietoja löydät myös täältä: 

   • Tarkempia tietojaLUKINO-hankkeesta: 
   • Tutkimuksen rekisteritietolomake: www.nmi.fi/tietosuoja 
   • Lisätietoja Niilo Mäki Instituutista: www.nmi.fi