Omat työkalut

Opiskelijan motivaation ja oppimisen edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Opiskelijan motivaation ja oppimisen edistäminen ammatillisessa koulutuksessa täydennyskoulutushanke toteutetaan vuosina 2014–2015. Koulutuskokonaisuus vahvistaa ammatillisen koulutuksen henkilöstön osaamista nuorten hyvinvoinnin, kasvun sekä oppimisen tukemisessa ja ohjaamisessa. Koko kouluyhteisön hyvinvointia pyritään parantamaan ennaltaehkäisevästi. Tavoitteena on vastata ajankohtaisiin valtakunnallisiin haasteisiin: syrjäytymisen ehkäisemiseen, tasa-arvon toteutumiseen sekä oppimisen edistämiseen.

Koulutushanke toteutetaan Keski-Suomessa toimivan HYPEKS-verkoston yhteistyönä. Hankkeessa verkostosta ovat mukana koordinaattorina Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu (JAMK) ja kumppaneina Niilo Mäki Instituutti (NMI) sekä Onerva Mäen koulu (ONERVA). Vastaava organisaatio on merkitty koulutusosioiden yhteyteen.

Hankkeessa toteutettavat koulutukset:

  Laaja-alaiset oppimisvaikeudet ja niiden pedagoginen tuki

  • Laaja-alaiset oppimisvaikeudet ammatillisessa koulutuksessa (5 op) JAMK Tavoitteena on perehtyä laaja-alaisten oppimisvaikeuksien määrittelyyn ja taustaan sekä niiden vaikutuksiin oppimiseen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa. Näiden pohjalta koulutuksessa kehitetään laaja-alaisiin oppimisvaikeuksiin suunnattuja pedagogisia tukitoimia.

  Ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin, erityisen tuen ja ohjauksen ajankohtaiset kysymykset

  • Ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin, erityisen tuen ja ohjauksen ajankohtaiset kysymykset, JAMK Henkilöstön osaamista ja toimintamalleja kehitetään oppilaitoksen tarpeiden pohjalta. Teemasta toteutetaan sekä kaksi seminaaripäivää että asiantuntija- ja konsultaatiopalvelua oppilaitoksille. Asiantuntija- ja konsultaatiopalvelut perustuvat seminaareissa esiin nousseisiin alueellisiin ammatillisen erityisopetuksen kehittämishaasteisiin.

  Motivaatio ja oppiminen – miten voidaan tukea nuoria ammatillisessa koulutuksessa
  NMI Koulutukset tarjoavat tutkimuksiin perustuvaa tietoa mm. koulutuksellisen syrjäytymisen syistä, keskeyttämisriskissä olevan elämäntilanteesta, motivaatiosta ja niihin vaikuttavista tekijöistä sekä hyvistä käytänteistä, joilla nuoria voidaan tukea. Koulutukset toteutetaan vuonna 2015.

  • Ammattiin opiskelevien nuorten opiskelumotivaation tukeminen - keskeyttämisriskissä olevan nuoren opiskelumotivaatio ja tukitoimet (3 op) NMI
  • ”Mitä mun koulunkäynti mulle kuuluu” - ammattiin opiskelevien nuorten opiskelumotivaation tukeminen (1op) NMI
  • Kadonneen motivaation jäljillä - tukitoimimalli toisen asteen ammatillisten opintojen läpäisyn edistämiseksi (1 op) NMI

  Opiskelun ja oppimisen tuki erityisesti arjen hallinnan, vuorovaikutustaitojen ja kielellisten oppimisvaikeuksien osalta

   • Oppiminen, arki ja sosiaaliset taidot (3 op) ONERVA Tavoitteena on lisätä ammatillisen koulutuksen henkilöstön osaamista liittyen opiskelijoiden arjen hallintaan, vuorovaikutustaitoihin ja kielellisten oppimisvaikeuksien huomioon ottamiseen opiskelussa. Keskiössä on opiskelijan tuen tarpeen tunnistaminen ajoissa sekä tukitoimien oikea-aikainen suunnittelu ja käytäntöön pano opintojen aikana ja siten ennalta ehkäistä mahdollisia opintojen keskeytymisiä.

      Lisätietoja: kauppa.nmi.fi tai Maria Haakana, 050 361 0973, maria.haakana@nmi.fi

      Lisätietoja: www.jamk.fi/opelle tai Lea Vilmi, 040 537 6888, lea.vilmi@jamk.fi

      Lisätietoja: www.onerva.fi/koulutus tai Raija Kattilakoski, 050 5966727, raija.kattilakoski@onerva.fi

      Hinta: Hankkeen koulutukset ovat Opetushallituksen rahoittamaa, kohderyhmään kuuluville osallistujille maksutonta opetustoimen henkilöstökoulutusta. Mahdollisista matka-, majoitus- ja ruokailukuluista osallistuja huolehtii itse.

      Lataa hankkeen esite