Omat työkalut

Navigointi

Varför är hörförståelse en viktig färdighet för ett barn? Kaninhistorier är glada och gemensamma stunder som också är lärorika
Varför är hörförståelse en viktig färdighet för ett barn?

Det är inte alltid lätt för barn att förstå tal, till exempel berättelser. Hörförståelse kan utvecklas under vägledning av en vuxen. Niilo Mäki Institutets nya forskningsbaserade utbildningsprogram Kaninhistorier vägleder daghemspersonal och föräldrar i att stödja barnets utveckling av hörförståelse. Förutom barn i behov av särskilt stöd drar alla barn nytta av övningarna. Hörförståelseförmågan är central för ett barns läs- och skrivinlärning.
 
Framgångsrika resultat har uppnåtts när stöd för hörförståelse har inletts så tidigt som möjligt. Resultaten visar att de barn som har deltagit i programmet Kaninhistorier har utvecklat sin förmåga att förstå handlingen i historier och att dra slutsatser om berättelser. Även barnens ordförråd har ökat. Detta visar att träning i hörförståelse bör inledas i god tid före skolåldern.  

Kaninhistorier som en del av barnets vardag

Kaninhistorier består av berättelser som läses och bearbetas. Till daghemmet flyttar Lilla Kanin som får brev av Mamma Kanin. Breven läses och bearbetas enligt en modell för interaktiv läsning på daghemmet. På detta sätt uppmuntras barnet att diskutera berättelsen, fundera över berättelsens händelser samt ställa frågor om berättelsen. En gång i veckan skickas Kaninposten hem så att barnet kan träna tillsammans med föräldrarna.

Diskussion hjälper barnet att förstå

När ett barn och en vuxen diskuterar berättelser tillsammans, lär sig barnet förstå innehållet i berättelsen. Barnen får berätta historien till Lilla Kanin med egna ord. Barnet får också hjälp att förstå och tolka berättelsens händelser genom koppling till egna erfarenheter och egen vardag.

Lisätietoja:

Aino Mattinen

aino.mattinen@utu.fi
 
Arbetet med en finlandssvensk version av Kaninhistorier har understötts av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.

För mer information:
http://kauppa.nmi.fi/product/666/kaninhistorier--traning-i-aktiv-horforstaelse