Omat työkalut

Navigointi

Seeking English Teachers for Round Table Discussion Group

 

Purpose: To create a forum for discussion, collaboration, and annie problem solving for teachers of English.  Participants will collaborate with each other and educational researchers from Niilo Mäki Institute in order to improve their use of best practices in the classroom.  

Topics for discussion will be selected based on a needs survey completed by participating teachers.  Possible topics include language learning strategies, working with students with learning difficulties such as dyslexia, attention problems, and speech-language deficits, and strategies to improve motivation in the classroom.

Meetings will be conducted in English and will be facilitated by Annie Brandt, visiting Fulbright scholar from the United States.  Annie is a speech-language therapist in the elementary school setting in Pennsylvania, USA.  She is currently studying special education in Finland through a Fulbright Distinguished Award in Teaching grant.  Her main area of interest is how to improve interdisciplinary team training in order to provide effective support for educational teams. For teachers that participate in the discussion group, Annie would be willing to provide a lesson to students about American customs and culture.

Tentative Meeting Dates: 23.3, 6.4., 20.4 from 15:00-17:00  (times can be changed if necessary)

Meetings are free for participants and will be held at the Niilo Mäki Institute in Jyväskylä (address: Asemakatu 4)
Coffee and Snacks will be provided. Limit of 15 participants.

For more information or to register, please contact Annie Brandt: annie.brandt@nmi.fi    

(Info in Finnish: Hanna Pöyliö, hanna.poylio@nmi.fi, tel. 050 408 5446)

Etsitään englannin opettajia keskusteluryhmään

Tarkoitus: Luoda englanninopettajille mahdollisuus keskustelulle ja yhteistyölle. Osallistujat pääsevät tekemään yhteistyötä keskenään ja Niilo Mäki Instituutin tutkijoiden kanssa. Tarkoitus on edistää hyvien käytänteiden hyödyntämistä opetuksessa ja tarjota tukea osallistujien työhön. 
Keskusteluryhmän aiheet valitaan ilmoittautuneiden kiinnostuksen perusteella osallistujille lähetettävän alkukyselyn perusteella. Aiheet voivat olla esimerkiksi kielen oppimisen strategiat, motivaatiopulmat, oppimisvaikeusoppilaiden kanssa toimiminen ja esimerkiksi lukivaikeuden, tarkkaavuuden pulmien tai kielellisten erityisvaikeuksien huomioiminen opetuksessa. 
Tapaamiset ovat englanniksi ja keskustelua johtaa Annie Brandt Yhdysvalloista, joka viettää kevään Fulbright ohjelman puitteissa Niilo Mäki Instituutissa. Annie on ammatiltaan puheterapeutti ja työskentelee alakoulussa Pennsylvaniassa. Hän opiskelee ja tutkii tällä hetkellä suomalaista erityisopetusta Fulbright Distinguished Award in Teaching -stipendin turvin. Annien päämielenkiinnon kohde on kuinka monitieteisellä (pien)ryhmäkoulutuksella voidaan tukea tehokkaasti koulujen pedagogisia tiimejä ja opettajia.
Keskusteluryhmään osallistuville opettajilla on mahdollisuus kutsua Annie luokkaansa oppitunnille kertomaan amerikkalaisesta kulttuurista ja tavoista. 
Keskusteluryhmän alustavat kokoontumisajat: 22.2., 23.3., 28.4. klo 15:00-17:00 (aikaa voidaan muuttaa osallistujien toiveiden mukaisesti)
Keskusteluryhmä kokoontuu Niilo Mäki Instituutin tiloissa Jyväskylässä (osoite: Asemakatu 4).
Lisätietoja englanniksi ja ilmoittautumiset: Annie Brandt annie.brandt@nmi.fi
Lisätietoja suomeksi: Hanna Pöyliö hanna.poylio@nmi.fi, p. 050 408 5446