Omat työkalut

Navigointi

Katse kohti tulevaisuutta – Niilo Mäki Insituutin 25-vuotisjuhlaa vietettiin Jyväskylässä

 

Niilo Mäki Instituutin 25-vuotista taivalta juhlistettiin 17.2.2016 ravintola Harmoonissa Jyväskylässä. Paikan päällä juhlassa oli noin kolmisenkymmentä NMIn ja yhteistyötahojen edustajaa. Tilaisuuden alussa kuultiin Niilo Mäki Instituuttia perustamassa olleiden Onerva Mäen, Heikki Lyytisen ja Timo Ahosen muisteluja.

–Historia on se perusta, jolle asiat on rakennettu. Jos perusta on rakennettu kunnolla, päästään pitkälle. Niilo Mäki Instituutti ei ole syntynyt tyhjästä, vaikka usein kerromme tarinaa automatkasta Lahteen toukokuussa 1990, jolla idea instituutin perustamisesta syntyi, Onerva Mäki kertoo.

–Niilo Mäki Instituutti on saanut alusta asti erilaisten voimavarojen yhdistämisestä, kyseisellä automatkalla mukana ollut professori Timo Ahonen pohtii, –Tätä kautta on syntynyt ne tutkimuksen ja kehittämisen toimintatavat, joita edelleen noudatamme.

Niilo Mäki Instituutin hallituksen puheenjohtaja, Unesco-professori Heikki Lyytinen muistaa sanat, jotka Onerva Mäki on sanonut 25 vuotta sitten. –Kaiken minkä voin sanoa, voi myös tehdä. Oppimisvaikeuksien tutkimuksen suhteen olemme sanoneet ja myös tehneet paljon, vaikka vielä on myös paljon tehtävää.Onerva Mäki muisteli Niilo Mäki Instituutin alkuvaiheita, mutta käänsi katseensa myös tulevaisuuteen

TULEVAISUUS TEHDÄÄN NYT

Vaikka tilaisuudessa lausuttiin onnitteluja ja kerrattiin Niilo Mäki Instituutissa tehtyä työtä ja sen merkityksellisyyttä, katse ei kuitenkaan ollut suuntautunut menneisyyteen vaan tulevaisuuteen.

–Niilo Mäki Instituutti ei voi jäädä lepäämään ja vain nauttimaan hyvistä saavutuksistaan. Sen on jatkuvasti kehityttävä ja kohdattava uusia haasteista ja uusia oppimisvaikeuksista kärsiviä niin kotimassa kuin maailmalla, Onerva Mäki linjaa.

–Niilo Mäki Instituutti tekee työtä, joka pyrkii rakentamaan tasa-arvoista kansakuntaa kaikille, lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila lausui, - Lapsen oikeudet kasvaa, kehittyä ja oppia ovat aikuisten velvollisuuksia ja päätöksiä ja niiden vaikutuksia tulee arvioida. Suomalainen lapsuus on eriarvoistumassa ja nyt pitäisikin malttaa pysähtyä tutkimustiedon ja toimivien menetelmien äärelle. Tässä Niilo Mäki Instituutti tekee tärkeää työtä, joka kestää myös arviointia.

Myös Onerva Mäki oli samaa mieltä Tuomas Kurttilan kanssa. –Edelleen tarvitaan vahvaa tutkimusta, jotta löydämme ne, jotka apua tarvitsevat ja osaamme auttaa heitä.

Tilaisuudessa vieraana ollut Niilo Mäki Säätiön valtuuskunnan puheenjohtaja, psykologian emeritaprofessori Lea Pulkkinen nosti esiin sen, että Suomessa valtion osuu koulutuksesta on huomattavan pieni verrattuna esimerkiksi Hollantiin, jossa valtio vastaa koulutuksen kuluista sataprosenttisesti.

–Jos kansalliset rakenteet puuttuvat, jää päätöksenteko paikalliselle tasolle, jolloin riskinä on, että kuntien ja koulujen väliset erot kasvavat, Tuomas Kurttila jatkoi.

–Halusimme nostaa juhlavuoden iskulauseeksi ”Opin ja opin tulevaisuudessakin”, Juha-Matti Latvala kertoo, –Meidän tulisikin nyt katsoa pitkälle tulevaisuuteen ja miettiä, minne olemme menossa ja mitä pitäisi tehdä nyt, että tulevaisuus olisi hyvä.

Juhlavieraat nostivat maljan 25-vuotiaalle Niilo Mäki Instituutille

JUHLAVUODEN KUNNIAKSI JAETTIIN MYÖS GRADUPALKINTO

Tilaisuuden päätteeksi jaettiin juhlavuoden kunniaksi 500 euron suuruinen gradupalkinto erityisen ansiokkaasti oppimisvaikeuksia käsittelevästä työstä. Palkinnolla Niilo Mäki Instituutti haluaa kannustaa alan nuoria tutkijoita.

NMIn Pro Gradu -palkinnon saivat Veera Louhisuo ja Päivi Saartoala pro gradu -tutkielmastaan ”Lukivaikeuden yhteys nuorten koulutusennakointeihin ja niiden muutokseen 7. ja 9. luokalla sekä toteutumiseen 20 vuoden iässä”

Raadin arvio palkitusta gradusta kuului seuraavasti:
”Työ tarkastelee tähän asti vähän tutkittua aihetta lukemisvaikeuksien yhteydestä yläasteiässä ennakoituihin koulutusuravalintoihin ja niiden toteutumiseen. Tutkimusaineisto on laaja, työ on toteutettu ja raportoitu huolellisesti ja sen rajoitukset on tunnistettu. Pohdinnassa tekijät kytkevät tulokset ansiokkaasti ohjauksen käytäntöjen kehittämishaasteisiin. Työ osoittaa lukemisvaikeuksien merkityksen koulutuspolitiikan tavoitteiden ja koulutuksellisen tasa-arvon toteutumiselle ja perustelee sillä tavoin resurssien kohdentamista varhaisiin tukitoimiin oppimisvaikeuksien helpottamiseksi. Tutkimuksen tuottama tieto oppimisvaikeuksien yhteydestä nuorten suunnittelemiin koulutusvalintoihin on tärkeää myös opinto-ohjauksen kehittämisen näkökulmasta.”

Pro Gradu -työ löytyy osoitteesta: https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/46554/URN%3ANBN%3Afi%3Ajyu-201507302604.pdf?sequence=1

Teksti: Suvi Ylönen
Kuvat: Atte Palokangas