Omat työkalut

Navigointi

Haastattelussa lukivaikeuksien seulontamenetelmän uudistustyötä tekevä Maria Paananen

Maria Paananen


Kerro itsestäsi ja työurastasi?

Olen koulutukseltani erityisluokanopettaja ja minulla on noin neljä vuotta opettajakokemusta peruskoulusta ja lukiosta. Olen työskennellyt ennen tätä pestiä myös Jyväskylän yliopistossa, puolikkaana yliopistonopettajana erityispedagogiikan oppiaineessa ja puolikkaana projektitutkijana Suomen akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa nimeltään Lasten luku- ja laskutaidon sujuvuus -hanke. Muutaman mutkan kautta päädyin nyt elokuussa hankevastaavaksi tänne NMI:lle tekemään päivitys- ja digitalisointityötä nuorten ja aikuisten lukiseulaan. Lukivaikeuksien arviointiin ja tukemiseen liittyvät asiat ovat aina olleet itsellä mielenkiinnon kohteina, ja niistä on kokemusta sekä käytännön opetustyön kautta että myös tutkimuspuolelta.

 

Kuinka päädyit töihin Niilo Mäki Instituutille?
Aidosti kiinnostaa tämä hanke, koska lukiseulaa digitaalisessa muodossa on odotettu kentälle jo todella kauan. Paperisten seulojen tarkastus, tehtävien pisteytys ja tulosten koonti syksyisin muun työn ohella vie paljon aikaa opettajilta, kun seulotaan monta sataa opiskelijaa. Tässä lukiseulan uudistusprojektissa on etua siitä, että olen myös itse työskennellyt lukion erityisopettajana. On siis käytännön kokemusta sekä lukiseuloista että työskentelystä toisella asteella. Eli mukana on myös henkilökohtainen näkökulma, mutta myös aito kiinnostus lukivaikeuksien arviointia kohtaan ja arviointimenetelmän kehittäminen itsessään. Seula on menossa hyvään käyttöön, mikä on myös toiminut hyvänä motivaattorina.

 

Millaisen projektin parissa työskentelet tällä hetkellä?
Paperinen lukiseula, jolla voidaan seuloa nuoria ja aikuisia mahdollisten lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksien löytämiseksi, muutetaan digitaaliseen muotoon. Seulan avulla lukivaikeutta ei siis todeta, mutta sen avulla löydetään ne, joilla on mahdollisesti tuen tarvetta lukemisessa ja/tai kirjoittamisessa. Tarvittaessa voidaan ohjata tarkempiin yksilötutkimuksiin seulan tulosten perusteella. Seula sisältää oikeinkirjoituksen tehtävän, kaksi teknistä lukutaitoa mittaavaa tehtävää, itsearviointivälineen ja luetun ymmärtämisen tehtävän. Pitkälti samanlainen kuin paperinen versio, mutta tehtäviä on uudistettu ja osittain muutettukin.

 

Miksi seulan uudistustyötä on lähdetty tekemään?
Pitkään on ollut esillä tarve seulan digitaaliseen versioon, jotta seulonta olisi nopeampaa ja vaivattomampaa. Isossa koulussa seulonta on muun työn ohella niin valtava urakka, että ennen kuin päästään yksilöarviointivaiheeseen, on kouluvuosi jo pitkällä. Digitaalinen seula on sen vuoksi tärkeä, että ne, joilla on tarvetta tarkempaan arviointiin ja joiden lukihaasteita jostain syystä ei aiemmin ole tunnistettu, pääsevät jatkoarviointiin nopeammin ja ennen kaikkea nopeammin tuen piiriin.

 

Kuinka uudistustyö tulee näkymään käytännössä?
Seulominen on nopeampaa, tehokkaampaa ja monin verroin vaivattomampaa. Luetun ymmärtämisen tehtävää pilotoidaan vielä syksyllä, tavoitteena on saada seulaan vähemmän aikaa vievä luetun ymmärtämisen tehtävä. Jos se toimii, niin se tulee myös käyttöön.

 

Ketä projektissa on mukana?
Tällä hetkellä minä vastaan pääsääntöisesti käytännön työstä ja sisällöstä, Kinnusen Matti vastaa kokonaan teknisestä toteutustyöstä ja digitaalisen alustan valmistelusta. Hankkeessa työskentelee välillä myös tuntityöntekijöitä sekä harjoittelijoita. Pirita Korpivaara on myös ollut vaihtelevasti mukana suomen kielen asiantuntijana tekemässä kanssani esimerkiksi luetun ymmärtämisen tehtäviä. Viime keväänä aloitettua hanketta on elokuuhun asti vetänyt Hanna Pöyliö. Ohjausryhmään kuuluu useita lukivaikeuksien asiantuntijoita, heiltä saamme tukea sisältökysymyksissä.

 

Valmistumisen arvioitu aikataulu?
Ensi keväänä on viiteaineiston keruu, jossa tavoiteltu osallistujamäärä on 2000 ja se tehdään yhdeksäsluokkalaisille. Sen jälkeen alkaa tulosten analysointi ja käsikirjan kirjoittaminen, eli tavoitteena on, että seula on myynnissä viimeistään vuonna 2020, luultavasti jo aiemmin.

 

Terveiset lukijoille?
Kiitän lämpimästi jo kaikkia uudistustyössä mukana olleita, olkaahan kuulolla jatkossakin!