Omat työkalut

TALE Africa (Teacher eLearning Africa) -hanke (2015-

Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa lasten lukutaito on erittäin heikko; keskimäärin 30 % neljäsluokkaisista lapsista ei hallitse peruslukutaitoa (EFA, 2014). Syynä heikkoon lukutaitoon on usein virheellinen lukemaanopettamistapa, joka juontaa juurensa englannin kielen vaikutuksesta lukemaan opettamiseen. Englannin kieltä opetetaan useimmiten kokonaisten sanahahmojen ja ulkoa opettelun avulla, mikä ei ole tehokasta useissa afrikkalaisissa säännönmukaisissa kielissä. Osin opettajankoulutuksen puutteista ja paikalliskieliin sopimattomasta lukemaan opettamisen tavasta johtuen lasten lukutaito kehittyy erittäin hitaasti ja jää heikoksi. Erityisessä vaarassa jäädä lukutaidottomiksi ovat lapset, joilla on oppimisvaikeuksia (dysleksia) ja tytöt, joiden koulutie katkeaa usein jo alaluokilla.

TALEAfrica -hankkeessa kehitetään lukemaan oppimisen ja opettamisen eLearning-ympäristö, joka ottaa huomioon erityisesti lapset, joilla on lukemaan oppimisessa vaikeuksia (dysleksia). Tabletteihin, älypuhelimiin ja tietokoneisiin soveltuva oppimisympäristö on tarkoitettu sekä opettajankouluttajille työvälineeksi että työssä oleville opettajille oman opetuksen tueksi ja täydennyskoulutukseksi. Materiaalia voivat käyttää myös muut lukutaidosta kiinnostuneet, kuten terapeutit ja vanhemmat.  eLearning-ympäristöstä saa kattavasti tietoa ja käytännön ohjeita lukutaidon kehittymiseen ja tukemiseen alkeista aina luetun ymmärtämiseen. Apuvälineenä lukemaan opettamisessa käytetään myös Jyväskylän yliopistossa kehitettyä tietokoneissa, älypuhelimissa ja tableteissa toimivaa GraphoGame-lukemaanopettamispeliä (www.graphogame.com).

Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä afrikkalaisten lukemaan opettamisen asiantuntijoiden kanssa Sambiassa, Tansaniassa, Keniassa ja Namibiassa. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat Sebastian Kolowa Memorial University (SEKOMU), Tansania; Kenya Institute of Special Education (KISE); University of Namibia (UNAM), University of Zambia, Department of Education Psychology, Sociology and Special Education (EPSSE) ja CAPOLSA (Centre for promotion of literacy in Sub-Saharan Africa), University of Zambia sekä  Niilo Mäki Instituutti. Hankkeen rahoittajina ovat Ulkoasiainministeriö sekä Niilo Mäki Instituutti.