Omat työkalut

Pekka Räsänen, Vesa Närhi, and Pirjo Aunio (2010)

Matematiikassa heikosti suoriutuvat oppilaat perusopetuksen 6. luokan alussa.

In: Miten matematiikan taidot kehittyvät? Matematiikan oppimistulokset peruskoulun viidennen vuosiluokan jälkeen vuonna 2008., ed. by EK Niemi & J Metsämuuronen. Opetushallitus, vol. 17, chap. 6, pp. 165–203. Koulutuksen seurantaraportit 2.

Tehdyt toimenpiteet