Omat työkalut

Mika Paananen, Tuija Aro, Nina Kultti-Lavikainen, and Ahonen Timo (2005)

KUMMI 4. Oppimisvaikeuksien arviointi: Psykologien, opettajien ja vanhempien yhteistyönä.

Niilo Mäki Instituutti.

Tehdyt toimenpiteet