Omat työkalut

Vesa Närhi, Heikki Seppälä, and Pekka Kuikka (ed.) (2010)

Laaja-alaiset oppimisvaikeudet.

Niilo Mäki Instituutti, Jyväskylä.

Nuoret elävät monimutkaistuneessa yhteiskunnassa, jonka vaatimukset ovat kovia. Osa nuoret ei löydä helposti peruskoulun jälkeistä koulutuspolkua ja kaikki eivät selviä yksin työelämään. Koulutuksen ja työelämän sivuraiteille päätymisen riski on suuri, jos nuoren oppimiskyvyn ongelmat ovat laaja-alaisia. Tämä kirja on ensimmäinen suomenkielinen katsaus laaja-alaisiin oppimisvaikeuksiin. Kirjan viesti on, että laaja-alaiset oppimisvaikeudet vaikuttavat elämänkulkuun luultua enemmän ja pidempään. Laaja-alaiset oppimisvaikeudet onkin otettava huomioon koulutusten ja työelämän tuki- ja ohjauspalveluissa mahdollisimman varhain ja pitkäjänteisesti. Kirjan kirjoittajat ovat oppimistutkimuksen, opetuksen ja kuntoutuksen asiantuntijoita. He kuvaavat laaja-alaisia oppimisvaikeuksia käsitteellisestä, tutkimuksellisesta ja tukitoimien näkökulmasta. Kirja antaa tietoa perus- ja ammatillisen opetuksen, työvoimapalveluiden ja kuntoutuksen ammattihenkilöille sekä opiskelijoille ja tutkijoille. Kirja on toteutettu Niilo Mäki Instituutin ja Kehitysvammaliiton yhteistyönä.

Tehdyt toimenpiteet