Omat työkalut

Leila Kairaluoma, Timo Ahonen, Mikko Aro, Irma Kakkuri, Kirsti Laakso, Marjukka Peltonen, and Kaija Wennström (toim.) (2008)

Lukemalla ja tekemällä. Opettajan opas lukivaikeudesta ammatillisille oppilaitoksille

Niilo Mäki Instituutti, 1.painos ed. (ISBN: 978-951-39-3345-6).

Tehdyt toimenpiteet