Omat työkalut

Anna-Kaija Eloranta, Vesa Närhi, and Timo Ahonen (2009)

Oppimisvaikeuksien pysyvyys – seurantatutkimus yhdeksästä lukivaikeustaustaisesta nuoresta naisesta

NMI-Bulletin, 19(1):4-19.

Tehdyt toimenpiteet