Lehti 1/2014

Erikoisnumero Turussa 17-18.5.2013 järjestetyistä 16. valtakunnallisista oppimistutkimuksen päivistä 2013 Vastuullinen opetus ja yhteistyö oppimispolkujen tukena.
Erikoisnumeron toimittajat: Noona Kiuru, Janne Lepola ja Tiina Turunen

Sisältö /nro 1

TOIMITUKSELTA

AVAUSPUHEENVUORO
Janne Lepola: Opetus ja yhteistyö oppimispolkujen tukena

TUTKIMUKSET
Airi Hakkarainen, Minna Haring, Leena Holopainen, Kristiina Lappalainen ja Minna Mäkihonko: Matemaattisen ajattelun mallintaminen ja laskustrategioiden opettaminen: yleisen tuen interventio ensimmäisen luokan oppilaille

Elina Hakkarainen, Tuire Koponen & Jaana Ahonniska-Assa. Peruslaskutaidon sujuvuus 9-17 -vuotiailla CP-vammaisilla lapsilla.

TUTKITTU JUTTU
Noona Kiuru, Marja-Kristiina Lerkkanen, Pekka Niemi, Elisa Poskiparta, Timo Ahonen, Anna-Maija Poikkeus, & Jari-Erik Nurmi. Lukivaikeusriskin ja suojaavien ympäristötekijöiden merkitys neljäsluokkalaisten lasten lukusujuvuuden kehittymisessä

KATSAUKSET
Lotta Uusitalo-Malmivaara, VIA-vahvuusmittari lasten ja nuorten luonteenvahvuuksien kartoitukseen.