4/2013

Bulletin nro 4/2013

TOIMITUKSELTA

 

LECTIO PRAECURSORIA

Ongelmat äänteiden pituuksien havaitsemisessa voivat selittää luku- ja kirjoitusvaikeuksia ja aiheuttavat ongelmia suomen oppijoille
Riitta Pennala

TUTKIMUKSET

Matematiikan osaaminen ensimmäisen luokan alussa
Riikka Mononen, Pirjo Aunio, Risto Hotulainen & Ritva Ketonen

KOKEILUT JA KÄYTÄNTEET

Erityisoppilaasta nuoreksi aikuiseksi - peruskoulun erityisopetuksen oppilaiden myöhemmät koulutuspolut ja työurat
Kirsti Laakso

HAASTATTELUT

Oppimisvaikeudet nuorten syrjäytymisen osatekijänä: Kohti kykyjen löytämistä ja ammatinvalintaa
Katri Myllynen