1/2013

Bulletin nro 1/2013

TOIMITUKSELTA

 

LECTIO PRAECURSORIA

Digitaalisen oppimispelin motivoivuus: Havaintoja Ekapeliä pelanneista lapsista
Miia Ronimus

TUTKIMUKSET

Varhaisten matemaattisten taitojen harjoittaminen: matematiikkaspesifiä vai yleistä kognitiivista harjoitusta?
Kaisa Kanerva & Minna Kyttälä

Savant lahjakkuus ja yleisen älykkyyden käsite
Elina Kontu, Iira-Maria Ullgren, Minna Törmänen, Mari Nislin & Raija Pirttimaa

KOKEILUT JA KÄYTÄNTEET

Liikuntaleikeillä tukea erityislasten elämään - sosiaalisten taitojen ja liikunnan pienryhmätoiminta osaksi erityisopetusta
Seija Leinonen