2/2010

Bulletin nro. 2/2010

Toimitukselta

 

Lectio Praecursoria

Kielelliset erityisvaikeudet ja lukemaan oppiminen
Tiina Siiskonen

Matematiikan, lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksien päällekkäistyminen nuoruusiässä
Airi Taipale

Tutkimukset

Oppimisen ongelmien ennakoiminen neuvolan neljävuotistarkastuksessa
Riitta Valtonen

Kuulonvarainen keston erottelu lapsilla, joilla on lukemisvaikeus, tarkkaavaisuuden ongelma tai molemmat
Tiina Huttunen-Scott

Opettajallako lukivaikeus?
Anu Tenhunen, Sara Alkula & Soili Keskinen

Nallematikka: 4–5-vuotiaiden lasten oppimisvalmiuksien kehittäminen- pilottitutkimuksen tulokset
Aino Mattinen, Pekka Räsänen, Minna M. Hannula & Erno Lehtinen