Omat työkalut

NMI kehittää: uusia ruotsinkielisiä välineitä oppimisvaikeuksien arviointiin ja tukeen

Niilo Mäki Instituutin uusi hanke ’Ett utvecklingsprojekt om utvärdering och rehabilitering av inlärningssvårigheter i finlandssvenska skolor och förskolor’ tarjoaa tietoa ja keinoja oppimisvaikeuksien arviointiin ja tukemiseen suomenruotsalaisissa päiväkodeissa ja kouluissa.  Hanke kehittää välineitä tarkkaavuuden, nimeämisen ja lukemisen tueksi.

Niilo Mäki Instituutissa on käynnistynyt nelivuotinen (2015-2018) hanke, jossa kehitetään ja vahvistetaan oppimisvaikeuksiin liittyvää osaamista suomenruotsinkielisissä päiväkodeissa ja kouluissa.

- Hankkeessa kehitetään välineitä ja menetelmiä tarkkaavuuden sekä lukemisen ja kielellisten taitojen arviointiin ja tukemiseen, tutkija Paula Salmi Niilo Mäki Instituutista kertoo.                          
- Kohderyhmänä hankkeessa ovat ne suomenruotsalaiset lapset ja nuoret, joilla on itsesäätelyn, tarkkaavuuden ja käyttäytymisen pulmia  ja/tai lukemisen vaikeuksia ja niihin liittyvä kielellisiä vaikeuksia.

Itsesäätelyn, tarkkaavuuden ja käyttäytymisen osa-alueella hankkeessa tuotetaan suomenruotsinkielisiä oppaita liittyen itsesäätelyn ja tarkkaavuuden vaikeuksiin, vaikeuksien arviointiin sekä tukitoimien suunnitteluun ja toteutukseen päivähoito- ja kouluikäisillä lapsilla. Lukemisen osa-alueella hankkeessa kehitetään välineitä nimeämisen ja lukemisen arviointiin sekä minäpystyvyyden ja motivaation kartoittamiseen. Hanke järjestää koulutuksia, joissa perehdytetään tuotettujen materiaalien käyttöön sekä esitellään tutkimustietoa oppimisvaikeuksien tunnistamisesta, arvioinnista sekä tukitoimien suunnittelusta.

- Hanke on merkittävä, koska tällaista materiaalia ei vielä suomenruotsinkielellä ole paljoa, tutkija Sira Määttä kertoo. 
– Uutta on myös, että hankkeen myötä on tarkoitus rakentaa toimiva yhteistyöverkosto suomenkielisten ja ruotsinkielisten toimijoiden kesken.

Hankkeeseen palkataan neljä suomenruotsinkielentaitoista työntekijää  / tutkijaa kevään aikana. Hanke toimii yhteistyössä alan suomenruotsinkielisten laitosten ja oppimisvaikeusalan toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat Jyväskylän yliopisto, Helsingin yliopisto, Åbo Akademi, Vasa Specialpedagogiska Center sekä muut suomenruotsalaiset ja suomalaiset oppimisvaikeusalan asiantuntijat. Hankkeen rahoittajina toimivat Svenska Kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne ja Svenska Folkskolans Vänner.

Lisätietoja hankkeesta:

Itsesäätely, tarkkaavuus ja käyttäytyminen:

Sira Määttä, PsM, psykologi, tutkija, 046 9223695, sira.maatta(at)nmi.fi

Vesa Närhi, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, tutkija, vesa.narhi(at)nmi.fi

Lukeminen ja nimeäminen:

Paula Salmi, FT, puheterapeutti, tutkija, 040 5408736, paula.salmi(at)nmi.fi

Niilo Mäki Instituutti (NMI) on oppimisvaikeuksien monitieteisen tutkimuksen ja kehittämistyön yksikkö Jyväskylässä. NMI kehittää ja tarjoaa tietoa ja keinoja oppimisen ja oppimisvaikeuksien tukemiseen ja arviointiin.