Omat työkalut

Motivaatiota opintoihin toiselle asteelle!

LEHDISTÖTIEDOTE  JULKAISUVAPAA HETI                                                           

Niilo Mäki Instituutin uuden Otetta opintoihin kirjan toimittanut psykologian tohtori ja tutkija Sami Määttä tarjoaa työvälineitä toisen asteen opiskelijoiden motivointiin.

Suomessa on hävinnyt noin 450 000 peruskoulupohjaista työpaikkaa viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. Valitettavan suurella osalla toisen asteen opiskelijoista opinnot jäävät kesken tai pitkittyvät. Erityisen suuri piikki keskeyttämisissä tulee ensimmäisenä vuonna ammatillisissa opinnoissa. Huonosti motivoituneiden opiskelijoiden tunnistaminen on tärkeää, jos haluamme mahdollisimman monen nuoren suorittavan opintonsa loppuun asti.

Psykologian tohtorin ja tutkijan Sami Määtän mukaan on kuitenkin mahdollista tunnistaa opintojen alkuvaiheessa ne opiskelijat, joilla on suurin riski opintojen keskeyttämiseen.
–Sopivilla työkaluilla voidaan opintojen alussa tunnistaa jopa noin 30 % riskiopiskelijoista. Kun tukitoimia kohdennetaan näihin opiskelijoihin heti opintojen alkuvaiheessa, opiskelijat saavat tarvitsemaansa tukea tehokkaammin ja keskeyttämisen riski pienenee, Määttä kertoo.

Niilo Mäki Instituutin Motivoimaa -hankkeessa aihetta tutkineen Määtän mukaan syyt heikon koulumotivaation takana ovat yksilöllisiä ja ne vaihtelevat paljon opiskelijoiden välillä.  –Usein negatiivisesti kouluun suhtautuvan nuoren taustalta kuitenkin löytyy aikaisempia huonoja koulukokemuksia tai sellainen käsitys itsestä, että koulussa ei pärjää, Määttä tietää.  –Joskus nuorella voi olla myös erilaisia oppimisen tai tarkkaavaisuuden ongelmia, jotka vaikeuttavat opintoja. Tärkeintä on pyrkiä katkaisemaan epäonnistumisten ja negatiivisen palautteen kierre, joka syö nopeasti viimeisetkin motivaation rippeet.

Kouluilla on monenlaisia mahdollisuuksia tukea nuorta. Opiskelumotivaatioon liittyy ennen kaikkea tavoitteisiin sitoutuminen sekä tunne siitä, että tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Sami Määttä on toiveikas tukitoimien vaikutusten suhteen.  –Tutkimustemme mukaan koulukokemuksen muokkaaminen sellaiseksi, että se tarjoaa opiskelijoille turvallisen ryhmän, apua opiskelutilanteen, opiskeltavan alan ja tehtävien hahmottamisessa sekä mahdollisuuden tehdä omia päätöksiä auttaa opiskelijaa ottamaan vastuuta opinnoistaan ja tulevaisuudestaan, Määttä kertoo.

Motivoimaa-hankkeen tuotoksena on julkaistu uusi pedagoginen käsikirja, joka käsittelee koulutuksellisen syrjäytymisen syitä ja tarjoaa siihen ennaltaehkäiseviä ratkaisuja. Kirja perustuu hankkeessa tehtyyn tutkimukseen, jossa tunnistettiin koulunkäyntiin negatiivisesti suhtautuvia opiskelijoita ja autettiin heitä selviämään ensimmäisestä kouluvuodesta. –Kirjassa käsitellään nuoren kehitystä, kouluympäristöön sopivaa motivaation ymmärtämistä, opintojen keskeyttämistä sekä erilaisia ratkaisuja motivoitumattomien nuorten tukemiseen ja kohtaamiseen koulussa, Määttä paljastaa.

 Otetta opintoihin -kirjasta lyhyesti

-          Niilo Mäki Instituutin uusi pedagoginen käsikirja käsittelee koulutuksellisen syrjäytymisen syitä ja tarjoaa siihen ennaltaehkäiseviä ratkaisuja.

-          Kirja perustuu Motivoimaa-hankkeeseen, jossa tunnistettiin koulunkäyntiin negatiivisesti suhtautuvia opiskelijoita ja autettiin heitä selviämään ensimmäisestä kouluvuodesta.

-          Käsikirja koostuu viidestä osasta, joissa käsitellään nuoren kehitystä, kouluympäristöön sopivaa motivaation ymmärtämistä, opintojen keskeyttämistä sekä erilaisia ratkaisuja motivoitumattomien nuorten tukemiseen ja kohtaamiseen koulussa.

 

Lisätietoja:

Sami Määttä, PsT, tutkija, Jyväskylän yliopisto ja Niilo Mäki Instituutti

+358 40 805 4929

sami.maatta(at)jyu.fi

 Lehdistökappaleiden tilaustiedot:

Maria Haakana, maria.haakana@nmi.fi

Tilaukset:
http://kauppa.nmi.fi/product/599/otetta-opintoihin