Yläkoulun Digilukiseula – digitaalinen luku- ja kirjoitustaidon arviointimenetelmä 7.- ja 8.-luokkalaisille

Tavoite ja aikataulu 

Yläkoulun DigiLukiseula on seulontatestikokonaisuus, joka sisältää omat arviointivälineet sekä 7.- että 8.-luokkalaisille perusluku- ja kirjoitustaidon sekä luetun ymmärtämisen arviointiin. Yläkoulun DigiLukiseula helpottaa ja nopeuttaa erityisopettajan arviointityötä. Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia kokevat oppilaat voidaan DigiLukiseulan avulla alustavasti tunnistaa nopeasti ja se mahdollistaa tarvittavien tukitoimien antamisen oppilaille aiempaa nopeammin. 

Yläkoulun Digilukiseulakokonaisuuden on tarkoitus olla valmis syksyllä 2021. 

Yleistä 

Lukemisen ja kirjoittamisen taitojen arviointi etenkin nivelvaiheessa, kuten alakoulusta yläkouluun siirryttäessä on tärkeää, jotta tukea tarvitsevat oppilaat voidaan tunnistaa ja tukea päästään antamaan mahdollisimman varhain. Digitaalinen seula tuo tähän nivelvaiheeseen ja opettajan suorittamaan arviointityöhön suurta helpotusta ja ennen kaikkea ajallista säästöä – arviointialusta itsessään suorittaa automaattisesti tehtävien arvioinnin ja pisteytyksen sekä kokoaa ja tuottaa tulokset välittömästi käytettävään muotoon. Ajansäästö on huomattava ja tukea päästään antamaan aiempaa selkeästi nopeammin. Seulassa poikkeavan tuloksen saaneille voidaan jatkaa yksilöllistä arviointia esimerkiksi YKÄ-testistön tehtävillä. 

DigiLukiseula sisältää seuraavat tehtävät 
– Kaksi teknisen lukutaidon tehtävää  
– Oikeinkirjoituksen tehtävän  
– Luetun ymmärtämisen tehtävän  
– Opintoihin liittyvän kyselyn  

Opintoihin liittyvä kysely 

Opintoihin liittyvvä kysely kartoittaa muita tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa siihen, miten oppilaan kognitiiviset pulmat vaikuttavat hänen koulunkäyntiinsä. Se auttaa opettajaa ymmärtämään, miten oppimisvaikeus näkyy oppilaan toiminnassa yleisemmällä tasolla ja mitä muita mahdollisia tukitoimia oppilaalle voidaan tarjota luku- ja kirjoitustaidon harjoittelun lisäksi. Kysely antaa tietoa siitä, miten oppilas suhtautuu vaikeisiin tilanteisiin koulussa ylipäätänsä.  

Lisätietoa 

Hankevastaava Maria Paananen (vanhempainvapaalla 22.10.2020 alkaen) 

Yleisiin kysymyksiin vastaa projektisuunnittelija Pirita Korpivaara, pirita.korpivaara@nmi.fi

Opintoihin liittyvä kysely: Sami Määttä 

Lisätietoa Digilukiseulasta löydät täältä