LUKIMAT-HANKE

Tietoverkkovälitteinen lukemisen ja matematiikan oppimis- ja arviointiympäristö

1. Hankkeen tausta

Arvioiden mukaan 5–10% ikäluokasta kohtaa erityisiä vaikeuksia luku- ja kirjoitustaidon oppimisessa ja noin 5–7% lapsista tarvitsisi matematiikassa yksilöityä opetusta koulun alusta lähtien riittävien perustaitojen saavuttamiseksi. Osa-aikaisen tuki- tai erityisopetuksen tarvitsijoita on lukemisessa ja matematiikassa eri arvioiden mukaan jopa 15–20%. Lukemisen ja laskemisen perustaidot ovat olennaisia oppimiseen ja opiskeluun liittyviä taitoja, ja niillä on suuri vaikutus myöhempään pärjäämiseen koulutuksessa ja työelämässä. Lukemisen ja matematiikan vaikeuksien tunnistamiseen ja arvioimiseen sekä perustaitojen harjoittamiseen tarvitaan helppokäyttöisiä, koulussa tai kotona käytettäviä välineitä.

2. Tavoitteet ja tuotokset

LukiMat-hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä pulmia lukemisen ja matematiikan oppimisessa ja tukea harjoittelun kautta lapsia, joilla kyseisiä pulmia ilmenee. Tähän tavoitteeseen pyritään tarjoamalla tietoverkkovälitteisesti tietoa, tukea ja menetelmiä lukemisen ja matematiikan taitojen harjoitteluun ja arviointiin liittyen. Kohderyhmänä ovat erityisesti esi- ja alkuopetuksessa ja peruskoulun vuosiluokilla 3–4 olevat lapset, joilla lukemisen ja laskemisen oppimisvalmiuksien ja perustaitojen saavuttaminen on haastavaa.

Hankkeessa tuotetaan lisäksi uudistetun perusopetuslain mukaisia lukemisen ja matematiikan perustaitojen oppimisen arvioinnin palveluita, joiden kautta voidaan tunnistaa tukea tarvitsevat lapset ja arvioida heidän taitojensa kehitystä ja oppimista annetun tuen aikana.

3. Sisältö ja osa-alueet

LukiMatin verkkopalvelun www.lukimat.fi kautta on saatavilla tietoa lukemisen ja matematiikan oppimisvaikeuksista sekä menetelmiä taitojen arviointiin ja tukemiseen. Verkkopalvelu jakautuu lukemisen, matematiikan ja oppimisen arvioinnin osa-alueisiin. Tietoa ja materiaaleja on saatavilla kattavasti myös (suomen)ruotsiksi.

Palvelusta saatavia tietokoneavusteisia arviointi- ja harjoitusmenetelmiä ovat:

  • Ekapelit lukemisen harjoitteluun (Ekapeli-Eskari, Ekapeli-Yksi, Ekapeli-Sujuvuus, Ekapeli-Maahanmuuttaja, Ekapeli-SpelEtt)
  • Ekapeli matematiikan harjoitteluun
  • Numerorata, Tal i farten
  • Neure, Neure-Express

Oppimisen arvioinnin materiaaleissa on saatavilla tuen tarpeen tunnistamisen ja oppimisen seurannan välineitä matematiikkaan sekä lukemiseen ja kirjoittamiseen esi- ja alkuopetusikäisille.

4. Aikataulu

Hankkeen ensimmäinen kehittämisvaihe ajoittui vuosille 2006-2009 ja toinen kehittämisvaihe kesti 2010–2011. Vuonna 2012 käynnistyi LukiMat-hankkeen ylläpitovaihe 2012–2014.

5. Yhteistyökumppanit

Hankkeen rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö
Keskeisin yhteistyökumppani on Jyväskylän yliopisto

6. Lisätietoja antaa

Lukemisen osa-alue:

Toiminnanjohtaja, FT Juha-Matti Latvala
Juha-matti.latvala@nmi.fi
050-441 4043

Matematiikan ja Oppimisen arvioinnin osa-alueet:

Projektikoordinaattori, PsT Tuire Koponen
tuire.koponen@nmi.fi
050-4343471

7. Linkit

LukiMat-verkkopalvelu: http://www.lukimat.fi

LukiMatin Facebook-sivut: http://www.facebook.com/lukimat.fi

Tarkempi kuvaus lukemisen sisällöstä: LukiMat – Lukeminen
Tarkempi kuvaus matematiikan sisällöstä: LukiMat – Matematiikka
Tarkempi kuvaus oppimisen arvioinnin osasta: LukiMat – Oppimisen arviointi