Omat työkalut

LukiMat - Matematiikka

Tietoverkkovälitteinen lukemisen ja matematiikan oppimis- ja arviointiympäristö LukiMat (matematiikan osa-alue)

1. Hankkeen tausta

LukiMat-hankkeen matematiikan osa-alue kehittää tietoverkkovälitteisiä menetelmiä matematiikan perustaitojen harjoittamiseksi ja arvioimiseksi. Lisäksi LukiMat tarjoaa tietopalvelun matematiikan  perustaitoihin sekä oppimisvaikeuksiin liittyen. Hankkeen kohderyhmänä on esiopetusikäiset ja vuosiluokkien 1-4 lapset sekä heidän opettajansa ja vanhempansa.

2. Tavoitteet ja tuotokset

LukiMatin tavoitteena on olla opettajien ja muiden kasvatusalan ammattilaisten sekä lasten vanhempien keskuudessa tunnettu suomalainen verkkopalvelu, josta saatavan tiedon ja menetelmien avulla voidaan tukea lapsen oppimista.

Hanke tarjoaa verkkovälitteisesti ajantasaista tutkimukseen perustuvaa tietoa matematiikan oppimisesta, siinä ilmenevistä pulmista sekä arvioinnista ja tukemisesta käyttäjän asuinpaikasta riippumatta. Hanke tuottaa ja tarjoaa perustietoa matematiikan oppimisvaikeuksista. Opettajien käyttöön on suunnattu matematiikan taitojen arviointi- ja harjoitusmenetelmät.

3. Projektin sisältö ja osa-alueet

LukiMatin matematiikka palvelussa tarjotaan tutkimukseen pohjautuvaa tietoa lasten matemaattisista tiedoista ja taidoista. Pääpaino sisällöissä on niissä taidoissa, jotka kehittyvät esikoulusta neljännelle luokalle.

Vanhemmille suunatussa osassa kuvataan lyhyesti matemaattisten taitojen kehitystä, kerrotaan perustiedot matemattisista oppimisvaikeuksista, sekä lyhyesti osaamisen arvioinnista ja oppimisen tukemista päiväkodissa, koulussa ja kotona. Vanhemmille suunnatusta osasta löytyy myös tietoa oppimisvaikeuksiin ja oppimiseen liittyvästä lainsäädännöstä ja käytänteistä.

Erityisesti opettajille ja muille kasvatusalan ammattilaisille suunnattu tietopalvelu sisältää teoreettisempaa tietoa matematiikan oppimisvaikeuksista, taitojen kehityksestä ja arvioinnista sekä tukitoimista.

Keskeisimmät hankkeessa kehitettävät ja julkaistavat arviointi- ja harjoitusmenetelmät ovat Numerorata, Ekapeli-Matikka ja Neure.

4. Projektin aikataulu

LukiMatin ensimmäinen kehittämisvaihe ajoittui 14.12.2006 – 31.12.2009. Toinen kehittämisvaihe  ajoittu 1.1.2010 – 31.12.2011 ja tällä hetkellä on menossa ylläpitovaihe, joka kestää 2014 vuoden loppuun.

5. Yhteistyökumppanit

Hankkeen rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö
Keskeisin yhteistyökumppani on Jyväskylän yliopisto

6. Lisätietoja antaa

Tuire Koponen, projektikoordinaattori
S-posti: tuire.koponen(a)nmi.fi
Puh: 050 - 434 3471

7. Linkit

www.lukimat.fi