Omat työkalut

LukiMat - Oppimisen arviointi

Tietoverkkovälitteinen lukemisen ja matematiikan oppimis- ja arviointiympäristö LukiMat (Oppimisen arviointi)

1. Hankkeen tausta

Perusopetuslain mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Tuen on oltava laadultaan ja määrältään lapsen kehitystason sekä yksilöllisten tarpeiden mukaista. Perusopetuslaki edellyttääkin kokonaisvaltaista oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarpeen arviointia.

LukiMat-palvelun Oppimisen arvioinnin osa-alue tukee koulussa tehtävää arviointityötä tarjoamalla tietoa ja välineitä lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan oppimisen arviointiin esi- ja alkuopetusikäisille.

2. Tavoitteet ja tuotokset

LukiMat-palvelun Oppimisen arviointi osan tavoitteena on tarjota tietoa ja välineitä lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan tuen tarpeen tunnistamiseen ja oppimisen seurantaan esi- ja alkuopetusikäisille. Oppimisen arviointi –osa sisältää tietopalvelun ja materiaalit. Suomenkielisen palvelun lisäksi tarjoamme ruotsinkielisen tietopalvelun sekä matematiikan oppimisen arvioinnin välineet.

3. Sisältö ja osa-alueet

Tietopalvelu-osiosta löytyy tietoa lapsen oppimisen arvioinnista. Tietopalvelu taustoittaa Materiaalit-osiossa tarjottavia Oppimisen arvioinnin välineitä. LukiMat - Oppimisen arvioinnin osa-alue tarjoaa tietoa oppimisen arvioinnin yleisistä periaatteista, tavoitteista ja lähestymistavoista sekä Suomessa saatavilla olevista matematiikan, lukemisen ja kirjoittamisen arviointimenetelmistä. Lisäksi kuvataan suomalaisen kolmiportaisen tuen mallia sekä tehdään katsaus suomalaiseen erityisopetukseen viime vuosikymmenen aikana vaikuttaneista linjauksista ja kansainväliseen arvioinnin ja tuen malliin (RTI; Response To Intervention)

Materiaalit-osiosta löytyvät LukiMat-palvelun Oppimisen arvioinnin välineet sekä käsikirjat välineiden käyttöä ja tulosten tulkintaa varten. Välineet on laadittu lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan tuen tarpeen tunnistamiseen, taitojen tarkempaan arviointiin sekä oppimisen seurantaan. Lukemisen ja kirjoittamisen arviointivälineet on tarkoitettu perusopetuksen ensimmäiselle ja toiselle luokalle. Matematiikan arviointivälineet on tarkoitettu puolestaan sekä esiopetukseen että perusopetuksen ensimmäiselle ja toiselle luokalle.

4. Aikataulu

LukiMat - Oppimisen arvioinnin tietopalvelua ja materiaalia on kehitetty LukiMat-hankkeen jatkokauden aikana vuosina 2010-2011. Osana kehitystyötä Oppimisen arvioinnin välineitä on kokeiltu ja niihin on kerätty viiteaineisto. Ylläpitokauden 2012- 2014 aikana oppimisen arvioinnin välineitä on edelleen muokattu ja julkaistu tekniset käsikirjat, jotka sisältävät tarkempaa tilastollista tietoa välineistä.

5. Yhteistyökumppanit

Hankkeen rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö
Keskeisimmät yhteistyökumppanit ovat Jyväskylän yliopisto ja Opetushallitus

6. Lisätietoja antaa

Projektikoordinaattori Tuire Koponen, PsT
s-posti: tuire.koponen(at)nmi.fi
puh.: 050 - 434 3471

7. Linkit

www.lukimat.fi