Omat työkalut

LukiMat - Lukeminen

Tietoverkkovälitteinen lukemisen ja matematiikan oppimis- ja arviointiympäristö LukiMat (lukemisen osa-alue)

1. Hankkeen tausta

Lukemisen oppimiseen liittyvien ongelmien varhainen tunnistaminen sekä ennaltaehkäisevä harjoittelu vaikuttavat peruslukutaidon kehitykseen sekä lapsen käsitykseen itsestään oppijana. Lukemisen perustaitojen harjoittelu tulisikin kohdentaa erityisesti esi- ja alkuopetusvaiheeseen.

2. Tavoitteet ja tuotokset

LukiMat tarjoaa tietoverkkovälitteisesti tukea esi- ja alkuopetuksen lapsille, joille lukemisen oppimisvalmiuksien ja perustaitojen saavuttaminen on haastavaa. Hanke on tuottanut www.lukimat.fi –verkkopalvelun, jossa tarjotaan tutkimuksen tuomaa tietotaitoa esi- ja alkuopetuksessa sekä vuosiluokilla 3-4 olevien lasten lukemisen taitojen oppimisen tueksi. Hankkeessa kehitetään Ekapeli-harjoitusmenetelmää sekä siihen liittyviä arviointimenetelmiä Tuotoksena on verkon kautta saatavat eri ikävaiheisiin soveltuvat versiot Ekapeli-harjoitusmenetelmästä ja niihin liittyvistä arviointimenetelmistä. Ekapelin käyttöönotto edellyttää ilmoittautumisen Ekapelin käyttäjäksi osoitteessa: www.ekapeli.fi
Ekapeli-Eskaria on mahdollista käyttää myös ilman rekisteröitymistä.

Hankkeen verkkopalvelussa tarjotaan ajantasaista tietoa lukemisesta ja lukemisen vaikeuksista.

3. Sisältö ja osa-alueet

Hankkeen lukemisen osa-alue jakautuu kolmeen osa-alueeseen, joita ovat Ekapeliin perustuvat harjoittelumenetelmät lukemisen perustaitojen sekä sujuvuuden harjoitteluun, arviointimenetelmät lukemisen oppimisvaikeuksien tunnistamiseksi ja tietopalvelu ajantasaisen tiedon tarjoamiseen esi- ja alkuopetuksen opettajille ja oppilaiden vanhemmille. Tietopalvelu tarjotaan verkkovälitteisesti osoitteessa: www.lukimat.fi

4. Aikataulu

LukiMatin ensimmäinen kehittämisvaihe ajoittui 14.12.2006 – 31.12.2009. Toinen kehittämisvaihe kesti 1.1.2010 – 31.12.2011. Parhaillaan LukiMat on ylläpitovaiheessa, jonka kesto on vuoteen 2014 asti.

5. Yhteistyökumppanit

Hankkeen rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö
Keskeisin yhteistyökumppani on Jyväskylän yliopisto

6. Lisätietoja antaa

Juha-Matti Latvala
S-posti:
juha-matti.latvala@nmi.fi
Puh.: 050 - 441 4043

7. Linkit

http://www.lukimat.fi