Land ahoy! -materiaalipaketti julkaistu

Ilmainen materiaalipaketti varhennetun englannin kielen opetukseen

Land ahoy! on monipuolinen ja innostava materiaalipaketti varhennetun englannin kielen opetukseen. Materiaalin avulla lapset tutustutetaan englannin kielen äänteisiin, ja erityisesti niihin, jotka ovat poikkeavia suomen kielestä. Englannin äännetietoisuuden taitoja tuetaan esimerkiksi harjoittelemalla ääntämään vieraita äänteitä oikein hauskojen tehtävien avulla ja harjoittelemalla erottamaan toisiaan lähellä olevia vieraita äänteitä pelein ja leikein. Materiaalin avulla opitaan myös hyödyllisiä sanontoja ja sanoja, jotka voi ottaa käyttöön arjessa heti. Pääpaino materiaalissa on suullisen kielitaidon opettelussa, mutta materiaali sisältää myös pienen oppaan englannin kielen kirjain-äänne-vastaavuuksien alkeiden opetteluun.

Materiaalissa kieltä harjoitellaan monipuolisten harjoitusten avulla käyttäen vaihtelevia työtapoja. Työtavoissa hyödynnetään leikillisyyttä, pelillistämistä, musiikkia, liikettä ja eri aisteja. Materiaalin tarinallisena elementtinä toimii merirosvoseikkailu, joka lisää draamallisuutta ja leikinomaisuutta tehtäviin. Materiaali on suunnattu käytettäväksi esi- ja alkuopetuksessa. Se sopii erinomaisesti myös erityisopettajan työkaluksi isompien oppilaiden kanssa, joille englannin opiskelu on ollut haastavaa esimerkiksi lukivaikeudesta johtuen.

Materiaali on tuotettu Opetushallituksen kielten varhentamisen kärkihankkeessa Kielitaito kuuluu kaikille (2017-2019) Muuramen ja Laukaan kuntien sekä Niilo Mäki Instituutin yhteistyössä.

Kattava materiaalipaketti on ladattavissa ilmaiseksi verkossa. Linkki materiaaliin löytyy Kielitaito kuuluu kaikille -hankkeen sivuilta: www.nmi.fi/landahoy
Lisätietoja: hankevastaava Hanna Pöyliö, hanna.poylio@nmi.fi