Haastattelussa emeritusprofessori Timo Ahonen

Oppimisen vaikeudet eivät koskaan ole lapsen vika

Emeritusprofessori Timo Ahonen on yksi Oppimisen vaikeudet -kirjan toimittajista. Kirja perustuu viimeisimpään tutkimukseen tarjoten tietoa ja työkaluja oppimisen tukemiseen ja oppimisvaikeuksien ymmärtämiseen. Haastattelussa Ahonen avaa teoksen taustaa ja keskeisiä näkökulmia.

Kerro lyhyesti omasta taustastasi

Olen koulutukseltani psykologi ja erikoistuessani neuropsykologiaan kiinnostuin oppimisvaikeuksista. Olin mukana perustamassa lasten oppimisvaikeuksien tutkimusklinikkaa, jonka ympärille Niilo Mäki Instituutti myöhemmin syntyi. Sen jälkeen olen työskennellyt Jyväskylän yliopistolla kehityspsykologian professorina, sekä hallinnollisella puolella muun muassa dekaanina ja yliopiston hallituksen jäsenenä. Emeritukseksi jäätyäni kirjan toimittajatiimiin kuuluminen on ollut minulle “kuin harrastus”.

Ketä kirjan tekijätiimiin kuuluu?  

Kirjan muut toimittajat Mikko Aro, Tuija Aro, Marja-Kristiina Lerkkanen ja Tiina Siiskonen ovat pitkän linjan oppimisvaikeustutkijoita psykologian, kasvatustieteen ja erityispedagogiikan tieteenaloilta. Kirjoittajien joukko koostuu monitieteellisestä asiantuntijatiimistä, joista suurin osa on ollut mukana jyväskyläläisessä oppimisvaikeuksien tutkimuksessa. Lisäksi vahvistusta on saatu kotimaasta ja ulkomailta erityisesti genetiikan, monikulttuurisuuden ja näyttöönperustuvan lähestymistavan asiantuntijoilta. Kirjan taustavoimina toimivat Jyväskylän yliopisto, Oppimis ja ohjauskeskus Valteri, sekä Niilo Mäki Instituutti.

Mitä uutta kirja tuo aiempiin oppimisvaikeuksia käsitteleviin teoksiin nähden?

Ensimmäinen suomenkielinen oppimisvaikeuksia monipuolisemmin käsittelevä  teos “Oppimisvaikeudet – neuropsykologinen näkökulma” (Lyytinen, Ahonen, Korhonen, Korkman & Riita, toim.) julkaistiin vuonna 1995. Teoksen julkaisemisesta on kulunut nyt lähes 25 vuotta. Niilo Mäki Instituutti on julkaissut kyseisellä aikavälillä paljon teoksia oppimisvaikeuksiin liittyen, mutta oppimiseen liittyviä vaikeuksia laajemmin käsittelevä kokonaisesitys puuttui. Uusinta tutkimustietoa sisältävä teos pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen laaja-alaisemmin ja monipuolisemmin verrattuna aikaisempaan, neuropsykologisen näkökulman sisältävään teokseen. Kirjan tarkoitus on tarjota eri ammattilaisille yhteiset peruskäsitteet, jotta yhteistyö oppimisen vaikeuksien tukemisessa helpottuu. Teos sisältää myös koko kouluyhteisöä koskevia interventioita, joiden avulla voidaan parantaa koko koulun toimintaa. 

Voi olla ylpeä, että samoihin kansiin on saatu yritystä ymmärtää oppimisen vaikeuksia aivojen toiminnan ja genetiikan kannalta, mutta myös sitä, miten oppimisvaikeudet näyttäytyvät käytännössä  koulukontekstissa.

Millaiselle kohderyhmälle kirja on suunnattu?

Kirjan kohderyhmänä ovat ensisijaisesti eri ammattilaiset, kuten opettajat, psykologit ja terapeutit, jotka kohtaavat työssään lapsia ja nuoria, joilla on oppimisen vaikeuksia. Kohderyhmään kuuluvat myös oppimisen vaikeuksia kohtaavien lasten vanhemmat ja kaikki aiheesta kiinnostuneet. 

Millaisia näkökulmia oppimisen vaikeuksiin teos sisältää? 

Kirjassa on pyritty nostamaan esiin myös motivaation merkitystä oppimisessa. Erityisesti, jos lapsella on perinnöllisiä riskejä oppimisvaikeuksiin, motivaation säilyttämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Opettajien ja vanhempien tehtävänä on saada lapsen innostus oppimiseen säilymään ja tukea lapsen omaa käsitystä itsestään oppijana. Oppimisen tulisi olla lapselle positiivinen kokemus, johon liittyy myönteisiä tunteita. 

Kirja perustuu niin sanottuihin näyttöönperustuviin menetelmiin. Ajattelemme, että oppimisen vaikeuksien tukemisessa suositeltavien menetelmien tulisi perustua järkevällä tavalla tutkittuun teoriaan ja vaikuttavuustutkimukseen. Kirjan taustalla ovat monet jyväskyläläiset oppimisvaikeuksia, kehitysriskejä sekä motivaatiota koskevat tutkimukset. Teorian lisäksi kirja sisältää osin myös käytännön viisautta. Esimerkiksi vinkit, jotka koskevat yhteistyötä vanhempien kanssa, perustuvat osin hyväksi havaittuihin käytännön kokemuksiin. Oppimisvaikeuksien voittamisessa lapsen perheen ja ammattilaisten välinen rakentava yhteistyö on avainasemassa. 

Meillä on ajatus, että tässä kirjassa esitettävät sisällöt auttavat niitä lapsia, joilla on selkeitä oppimisen vaikeuksia, mutta ovat varmasti erittäin hyödyllisiä kaikkien oppijoiden kannalta.

Mitä jokaisen lasten ja nuorten kanssa työskentelevän tulisi tietää oppimisen vaikeuksista? 

Teoksessa pyritään avaamaan oppimisen vaikeuksien monitasoisia syntymekanismeja, jotta vaikeuksia olisi helpompi ymmärtää. Ympäristön lisäksi geenit, aivomekanismit ja niiden myötä kognitiiviset toiminnot vaikuttavat oppimiseen. Oppimisen vaikeudet eivät siis koskaan ole lapsen vika. Täytyy myös muistaa, että jokainen lapsi on yksilö, joten myös oppimisprosessi on yksilöllinen. Lapsi voi olla hyvin taitava monella eri alueella, mutta  lapsen yksilölliset piirteet ja osaaminen eivät aina kohtaa koulun ja yhteiskunnan vaatimusten kanssa. Tällöin vaatimukset ovat liian kovat ja lapsi tarvitsee tukea.

Oppimisen vaikeudet -kirja on saatavilla Niilo Mäki Instituutin verkkokaupassa. Kirja on saatavissa myös e-kirjana. Verkkokauppaan pääset tästä.

Kirjoittanut Henna Näyhä (KK), kasvatustieteen maisteriopiskelija, NMI:n harjoittelija