NMI rekryterar en person till ett utvecklingsprojekt

FORSKARE/PROJEKTARBETARE – InLärning och Stöd i finlandssvenska skolor – Beteende, självreglering och uppmärksamhet


Niilo Mäki Institutet är en tvärvetenskaplig forsknings- och utvecklingsenhet i Jyväskylä med fokus på inlärningssvårigheter. Niilo Mäki Institutet har inlett ett treårigt projekt (2019-2022) för att utveckla, normera och utvärdera kartläggningsmaterial och arbetsmodeller för yrkesverksamma inom den grundläggande utbildningen och dagvården i Svenskfinland. Projektet är tudelat, med fokus på beteende, självreglering och uppmärksamhet inom det ena området och på läsning, skrivning och benämning inom det andra området. Målgruppen är finlandssvenska barn och ungdomar. Projektet går under benämningen ILS2 och är en fortsättning på projektet InLärning och Stöd (ILS) som avslutas 2019.

Vi söker nu en forskare/projektarbetare till delprojektet för beteende, självreglering och uppmärksamhet. Inom delprojektet är målsättningen att översätta, anpassa och undersöka arbetssätt för att stödja positivt beteende i skolan på både allmän och individuell nivå. Arbetet består i huvudsak av konsultation och fortbildning inom skola, översättning av finskt material till svenska samt planering och genomförande av forskningsarbete. Inom projektet finns även möjlighet att använda det data som samlats in till exempel inom ramarna för en doktorsavhandling.

Den sökande ska ha en lämplig högskoleexamen, förmåga till självständigt arbete samt tala och skriva flytande svenska eller ha svenska som modersmål. Den sökande bör även ha möjlighet att röra sig inom huvudstadsregionen och närliggande kommuner.

Som merit för uppdraget räknas

  • goda färdigheter, intresse för och erfarenhet av utbildning/fortbildning
  • intresse för och grundläggande kunskaper om barns självreglerings-, uppmärksamhets- och beteendesvårigheter, planering av stödåtgärder, konsultativa arbetssätt samt beteendepsykologiska interventioner
  • intresse för att utveckla sina yrkeskunskaper inom forsknings- och utvecklingsarbete samt fortbildning
  • erfarenhet av arbete med barn och ungdomar
  • erfarenhet av undervisning, habilitering, utvärderings- och utvecklingsarbete  
  • goda språkkunskaper i finska och engelska
  • grundkunskaper i kvantitativ forskning
  • förmåga till självständigt arbete
  • stark nätverks- och samarbetsförmåga
  • beredskap till att röra sig mellan olika orter i Finland

Arbetet påbörjas enligt överenskommelse, gärna fr.o.m 1.8 2019. Lön enligt utbildningsnivå och erfarenhet. För mer information kontakta Henrik Husberg, tfn. 050-5644556. Sista ansökningsdag är den 24.5.2019. Skriftlig ansökan med meritförteckning samt rekommendationer skickas till Henrik Husberg/Niilo Mäki Institutet, Eriksgatan 28, 00180 Helsingfors. Ansökan kan även skickas elektroniskt till henrik.husberg@nmi.fi.