Omat työkalut

Navigointi

Työpäivän jälkeen kannattaa tehdä jotain ihan muuta

 

Haastattelussa Lukimatin projektityöntekijä Johanna Manninen

Kuka olet ja mitä teet Niilo Mäki Instituutissa?Johanna Manninen

Olen Johanna Manninen ja toimin Niilo Mäki Instituutissa projektityöntekijänä, sekä Jyväskylän yliopistolla projektisuunnittelijana. NMI:llä työskentelen LukiMat-hankkeessa, jossa toimenkuvani sisältää lähinnä ylläpitoa sekä käyttäjätukea. Yliopistolla toimenkuvani on hyvin samankaltainen

Miten päädyit Niilo Mäki Instituuttiin ja millaisia työtehtäviä sinulle kuuluu?

Aloitin Niilo Mäki Instituutissa syksyllä 2003. Sain työpaikan työllistämistukitoimien kautta ja yllätyksekseni keväällä 2004 tukijakson päättymisen jälkeen sain virallisen työsopimuksen, ja ilokseni olen sillä tiellä edelleen.

Työtehtäväni ovat monipuolisia ja vaihtelevia. Tehtäviin saattaa sisältyä esimerkiksi erilaisten lomakkeiden taittoa, kuvankäsittelyä ja muuta mielenkiintoista. Esimerkiksi LukiMat–hankkeessa olen taittanut Oppimisen arvioinnin –välineet ja toteuttanut Neure-ympäristöön erilaisia harjoitus- ja arviointitehtäviä. Viimeisimmäksi olen tehnyt taittotöitä myös muille projekteille, kuten inlärningssvårigheter:lle.

Mitkä ovat tulevaisuuden opetusteknologian keskeisimmät kehitysaskeleet?

Uskon vahvasti siihen, että mobiililaitteet ovat tulleet jäädäkseen opetusalalle ja omien laitteiden käyttö tuleekin varmasti lähivuosina lisääntymään. Tämä tuo kuitenkin omat haasteensa muun muassa opetusmateriaalien suunnittelijoille ja tekijöille, sillä on vaikeaa etukäteen arvioida, mitä laitteita opetuksessa tullaan käyttämään. Tästä syystä materiaalien suunnitteleminen parhaan mahdollisen hyödyn saamiseksi on hankalaa, minkä lisäksi ongelmia voi esiintyä myös materiaalien käyttämisessä. Mobiilivälitteisessä oppimisessa tärkeää on laitteiden oikeanlainen käyttö hyötyjen saavuttamiseksi, joten tulisikin tarkkaan miettiä, mihin laitetta tarvitaan ja mitä sen avulla pyritään saavuttamaan. Tällä hetkellä yhtenä keskeisenä ongelmana on, että kouluihin on tuotu paljon uusia välineitä, mutta niiden hyödyntämisestä ei ehkä ole tehty tarkkoja suunnitelmia, eivätkä opettajat ole saaneet tarpeeksi koulutusta tällaisten välineiden käytöstä. Saatetaan elää liiaksi siinä oletuksessa, että itse laitteen käyttäminen tekee onnelliseksi ja niitä voidaan hyödyntää kaikissa oppiaineissa tehden täten oppimisesta jotenkin hienompaa. Uskon kuitenkin, että teknologian kehitys saattaa tuoda paljon lisäarvoa oppimiseen, kunhan mietitään ensin järkevät tavat ja käyttökohteet laitteiden parhaaseen mahdolliseen hyödyntämiseen.

Mikä on työssäsi haastavinta? Mikä antoisinta?

Haastavinta on mielestäni jatkuva kiire. Monet tehtävät olisi pitänyt tehdä ”eilen” tai viimeistään edellisviikolla. Myös projektiluonteisuus ja epävarmuus tuovat omat haasteensa, sillä tiukkojen aikaraamien puitteissa ei aina ole aikaa suunnitella ja kehittää asioita aivan loppuun asti. Tästä syystä erittäin hyvätkään ideat eivät välttämättä ehdi jalostumaan todella hyviksi käytänteiksi. Koen sen erittäin harmillisena.

Antoisinta on, kun pääsee seuraamaan päiväkoteihin ja kouluihin, miten lapset tekevät harjoituksia ja näkee oman työnsä lopputuloksen käytännössä. Myös käyttäjien tapaaminen ja heidän kanssaan jutteleminen erilaisissa koulutuksissa ja messutapahtumissa antaa tärkeää palautetta ja on antoisaa. Palautteiden ja uusien ideoiden avulla pystyy kehittämään omaa toimintaansa.

Miten palaudut työstressistä?

Työpäivän jälkeen kannattaa tehdä jotain ihan muuta. Kotona ollessa vapaa-aika kuluu paljolti kahden kissani touhuja ihmetellessä, ja ne ovatkin mestareita stressinpurun apuvälineitä päättäessään esimerkiksi makoilla työkoneen päällä niin, että töitä ei varmasti pääse mitenkään jatkamaan. Silloin kun en ihmettele kissojen puuhasteluja, minut löytää melko todennäköisesti Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran salilta harjoittelemasta vaistojousiammuntaa ja miekkailua. Muutaman tunnin harjoittelun jälkeen ei työstressistä ole enää jälkeäkään. Hyvän palautumisen kannalta on siis tärkeää keskittyä intensiivisesti johonkin ihan muuhun kuin toimistohommiin, ja nauttia siitä mitä tekee.

Iina Savolainen, KK, harjoittelija