Omat työkalut

Navigointi

LEHDISTÖTIEDOTE: Etsivät-ryhmä vahvistaa lapsen toiminnanohjauksen taitoja

Kummi 15

Lasten toiminnanohjauksen taitojen tukemiseen kehitetty Etsivät –ryhmä on suunnattu lapsille, joilla on hankaluuksia toiminnanohjauksessa. Toiminnanohjaus ohjaa ajatteluamme ja käyttäytymistämme. Se tarkoittaa monenlaista tilanteeseen sopivaa työskentelyä, toimintaa ja käyttäytymistä. Toiminnanohjaus suuntaa toimintaa ja ohjaa kohti tavoitteiden saavuttamista.

Toiminnanohjauksen vaikeudet voivat ilmetä arjessa monin tavoin. Hankaluuksia saattaa olla tavoitteiden asettamisessa, toimintasuunnitelman tekemisessä, suunnitelman suorittamisessa ja sen aikana tapahtuvassa tunteiden säätelyssä sekä toiminnan arvioinnissa. Toiminnanohjauksen kehittymistä voidaan tukea järjestämällä tilanteita ja tehtäviä, jotka toistuvasti haastavat toiminnanohjauksen taitoja ja samalla onnistuessaan ja tuottavat iloa ja ylpeyttä. Henkilöt, joilla on toiminnanohjauksen vaikeuksia, tarvitsevat aikaa rauhassa miettiä ja jäsentää ajatteluaan ja toimintaansa. Etsivät-ryhmä tarjoaa heille aidon mahdollisuuden opetella jäsentynyttä toiminnanohjaamista.

Etsivät –ohjelman 20 tapaamiskerran aikana etsivä Pauli Leino selvittää salapoliisitehtäviä yhdessä Monikan ja Bella-koiran kanssa. Etsivät-ryhmän tavoitteena ovat toiminnanohjauksen vahvistaminen opettamalla lapsille toiminnanohjauksen vaiheet, opettamalla lapsia ohjaamaan toimintaansa puheella ja vahvistamalla metatiedon ja –taidon roolia työskentelyprosessissa.

Lapsilla on toiminnanohjauksen rinnalla usein myös muita pulmia, kuten tarkkaamattomuutta, kielellistä erityisvaikeutta tai näönvaraisen hahmottamisen vaikeuksia. Nämä vaikeudet eivät estä osallistumasta Etsivät-ryhmään. Ylivilkkaille tai motorisesti levottomille lapsille Etsivät-ryhmä ei ole kuitenkaan sopiva tukimuoto.

Etsivät-harjoitusohjelma on kehitetty Niilo Mäki Instituutin ja Jyväskylän perheneuvolan Lastentutkimusklinikalla. Se on suunnattu 9-11 -vuotiaille lapsille, joilla on toiminnanohjauksen vaikeuksia ja on sovellettavissa myös muille ikäryhmille. Materiaalipaketti on tarkoitettu lasten kanssa työskenteleville kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

Lisätietoja Nina Kultti-Lavikainen, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, PsL, kognitiivinen psykoterapeutti, neuropsykologi, lastentarhanopettaja, Niilo Mäki Instituutti 014-266 7568, nina.kultti-lavikainen@nmi.fi

 Lehdistökappaleiden tilaustiedot: Mirja Myllykoski, 050-373 2118, mirja.myllykoski@nmi.fi

Niilo Mäki Instituutti on oppimisvaikeuksien monitieteisen tutkimuksen ja kehittämistyön yksikkö. Niilo Mäki Instituutin keskeisenä toiminta-ajatuksena on lasten ja nuorten oppimisesta syrjäytymisen ehkäiseminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 
www.nmi.fi

Tilaa Kummi 15. Etsivät-ryhmä - Lasten toiminnanohjauksen taitojen tukeminen ryhmässä täältä