FUNA – Toiminnallisten laskutaitojen arviointi

FUNA on Niilo Mäki Instituutin, Helsingin, Itä-Suomen ja Turun yliopistojen sekä Åbo Akademin tutkijoiden yhteinen hanke, jossa kehitämme opettajien käyttöön uutta laskutaitojen ja matematiikan oppimisvaikeuksien sähköistä arviointivälinettä. FUNA on tarkoitettu 3–9 –luokkalaisten arviointivälineeksi sekä suomen että ruotsin kielillä. FUNA toimii Turun oppimistutkimuskeskuksen Ville-ympäristössä ja sitä voi käyttää verkkoselaimen avulla sekä tietokoneilla että tableteilla. FUNA tarjotaan valmistuttuaan valtakunnallisesti ilmaisena opettajien ja tutkijoiden käyttöön. 

Olemme nyt saaneet FUNA:n ensimmäisen vaiheen tehtävät valmiiksi. Se sisältää tehtävät oppimisvaikeuksien arviointiin. 

Voidaksemme tuottaa tällaista uutta ja luotettavaa oppimisen vaikeuksien ja osaamisen arvioinnin välinettä, joka soveltuu myös taitojen kehityksen arviointiin, tarvitsemme siihen kuitenkin koulujen, opettajien ja oppilaiden apua. Keräämme nyt valtakunnallisesti tietoa oppilaiden osaamisesta luokka-asteilla 3–9. Mikäli teidän koulunne tai luokkanne voisi osallistua mukaan tähän yhteiseen työhön, niin ilmoittautukaa alustavasti mukaan oheisella lomakkeella. Ilmoittautuminen ei tässä vaiheessa ole sitova, vaan keräämme yhteystiedot ainoastaan lisätietojen lähettämistä ja keräämistä varten.

Miten osallistuminen tapahtuu?
1) Käy täyttämässä oheinen kyselylomake maanantaihin 26.8. mennessä: https://ekapeli.lukimat.fi/?site=q;q=funa1
2) Valitsemme mukaan ilmoittautuneiden koulujen/luokkien joukosta mahdollisimman edustavan otoksen ja otamme teihin erikseen yhteyttä vahvistaaksemme osallistumisenne sekä sopiaksemme arvioinnin toteuttamisen yksityiskohdista koulullanne.
3) Kullekin osallistuvan luokan opettajalle toimitetaan lista tunnuksia, jotka he jakavat oppilailleen. Tunnuksilla kirjaudutaan Ville-verkkopalveluun arvioinnin toteuttamiseksi. Vain opettaja tietää, kuka oppilaista on saanut minkäkin tunnuksen. Me emme kerää oppilaiden henkilötietoja. 
4) Syys-lokakuun aikana oppilaat tekevät FUNA-tehtävät opettajan valvonnassa. FUNA-arviointi kestää noin 20–30 minuuttia luokka-asteesta riippuen. 5) Aineistonkeruun päätyttyä ja esianalyysien jälkeen oppilaiden tunnuskohtaiset tulokset toimitetaan vastuuopettajalle koko otoksen viitearvoihin suhteutettuna. Näin opettaja saa halutessaan tietoa oman oppilasryhmänsä suoriutumisesta FUNA-tehtävissä.

Tällä tavoin yhteistyössä voimme kehittää koulujen ja opettajien käyttöön välineitä, joilla voidaan arvioida oppilaiden osaamista, osaamisen kehitystä ja oppimisen vaikeuksia.

Kiinnostuksestasi kiittäen, 

Työryhmä 

Aunio, Pirjo, HY
Ekstam, Ulrika, ÅA
Hakkarainen, Airi, UEF/HY
Korhonen, Johan, ÅA
Laakso, Mikko-Jussi, UTU
Laine, Anu, HY
Rajala, Teemu, UTU
Räsänen, Pekka, NMI
Väisänen, Eija, HY

Lisätietoja FUNA-arvioinnista antavat:
Pekka Räsänen pekka.rasanen@nmi.fi (suomi)
Johan Korhonen johan.korhonen@abo.fi (ruotsi)