POLKUJA LÄPÄISYN TEHOSTAMISEEN

Hankkeen taustaa

Hanke on sisällöllisesti samankaltainen kuin Motivoimaa, mutta on erillinen hanke. Tavoitteena on tunnistaa opiskelijoiden oppimista ja opiskelua vaikeuttavat ongelmat ja arvioida tarkemmin opiskelijat, joilla on heikko opiskelumotivaatio, opintoihin sitoutumattomuutta, opiskeluvaikeuksia sekä niihin liittyviä kerrannaisvaikutuksia. Tarkoituksena on kehittää ja järjestää tehostettua tukea opiskelijoiden ammattiin valmistumisen turvaamiseksi.

Hankkeen tavoitteet

Tavoitteena on kehittää keinoja, joilla tunnistetaan ja arvioidaan opiskelijoita, joilla on oppimisvaikeuksia, motivaatio-ongelmia ja opintoihin sitoutumattomuutta.  Välineinä käytetään Niilo Mäki Instituutissa kehitettyjä arviointivälineitä; Motivoimaa -kyselyä ja matematiikan ja äidinkielen alkumittauksia sekä yksilötestejä. Tarkoituksena on kehittää  tukimalleja, jotta opiskelijat kykenevät suoriutumaan opinnoistaan suunnitellussa tai yksilöllisessä aikataulussa. Lisäksi tutkitaan tehostetun tuen vaikuttavuutta seuraamalla interventioon osallistuneiden opiskelijoiden koulumenestystä koko projektin kestoajan.

Hankkeen sisällöt ja menetelmät

Hankkeessa käytettävien tunnistamis- ja arviointimenetelmien avulla pyritään löytämään motivaatioltaan riskissä olevat opiskelijat. Tehostetun tuen menetelminä käytetään ryhmässä mm. samanaikaisopetusta, eriyttämistä ja joustavia toimintamuotoja opiskelijoiden yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tarvittaessa opiskelijoita ohjataan sellaisen tuen ja ongelman selvittelyn piiriin, joka parhaiten vastaa heidän tarpeitaan. Käytännössä toiminta tapahtuu yhteistyössä ryhmänohjaajien ja opettajien kanssa. Hankkeesta saadun tutkimus- ja kokemustiedon avulla lisätään työyhteisöjen osaamista ja kehitetään moniammatillista yhteistyötä.

Hankkeen aikataulu

Hanke alkoi 1.11.2011 ja päättyy 30.11.2012.

Rahoitus ja yhteistyökumppanit

Hankkeen rahoittaa Opetushallitus. Hanke toimii yhteistyössä Jyväskylän koulutus- kuntayhtymän Jämsän ammattiopiston ja Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän kanssa.

Lisätietoja antaa

Elisa Salmi

Projektityöntekijä, tutkija

050-3400461

elisa.salmi(at)nmi.fi