MOTIVOIMAA

1. Hankkeen tausta

Opintonsa keskeyttävät toisella asteella etenkin sellaiset opiskelijat, joilla on puutteelliset oppimis- ja opiskelukyvyt, heikko opiskelumotivaatio, mielenterveys- ja päihdeongelmia sekä elämänhallintaan liittyviä ongelmia. Vuonna 2007–2008 ammatilliseen tutkintoon johtavan koulutuksen keskeytti kokonaan 8,9 prosenttia opiskelijoista. Negatiivinen keskeyttäminen eli se, että nuori ei jatka mihinkään toiseen koulutusmuotoon eikä siirry työelämään tai armeijaan, on huolestuttavinta. Näiden keskeyttäjien osuus näyttää olevan kasvussa, esimerkiksi Jyväskylän ammattiopistossa oli negatiivisia keskeyttäjiä vuonna 2009 noin 4 prosenttia ja vuonna 2010 jo 4,8 prosenttia. Opintojen keskeyttämisriskiä voidaan pienentää tehostetulla opiskelija-arvioinnilla ja tehostetulla tuella.

2. Hankkeen tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa opiskelijoiden oppimista ja opiskelua vaikeuttavat ongelmat ja arvioida tarkemmin opiskelijat, joilla on heikko opiskelumotivaatio, opintoihin sitoutumattomuutta, opiskeluvaikeuksia sekä niihin liittyviä kerrannaisvaikutuksia. Tarkoituksena on kehittää ja järjestää ennalta ehkäisevää, tehostettua tukea opiskelun alusta alkaen, jotta opiskelijoiden ammattiin valmistuminen turvataan. Tarvittaessa ohjataan nuoria sen tuen tai ongelman selvittelyn piiriin, joka vastaa parhaiten nuoren tarvetta. Hankkeessa kehitetään tutkimukseen perustuen opintojen keskeyttämisvaarassa olevien opiskelijoiden tunnistamis- ja arviointimenetelmiä, tehostetun tuen ohjausmalleja sekä kirjoitetaan pedagoginen käsikirja toiselle asteelle. Pedagoginen käsikirja on tällä hetkellä viimeistelyvaiheessa.

3. Hankkeen sisältö ja osa-alueet

Hankkeessa kehiteltävien tunnistamis- ja arviointimenetelmien avulla pyritään löytämään motivaatioltaan riskissä olevat opiskelijat.Tehostettujen tukitoimien avulla vahvistetaan opiskelijoiden motivaatiota, opintoihin sitoutumista ja ohjataan toimivampien opiskelutaitojen käyttöön. Uusia ohjausmalleja kehitetään ja kokeillaan ammattioppilaitoksissa. Hankkeesta saadun tutkimus- ja kokemustiedon avulla lisätään työyhteisöjen osaamista ja kehitetään moniammatillista työtä.

4. Projektin aikataulu

Hanke alkoi 1.1.2009 ja päättyi 30.6.2012.

5. Rahoitus ja yhteistyökumppanit

Hankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, hallinnoijana toimii Opetushallitus.
Hanke toimii yhteistyössä Jyväskylän, Kiipulan ja Tampereen ammattiopistojen ja Turun ammatti-instituutin kanssa.

Lisätietoja antavat:
Leila Kairaluoma
Projektipäällikkö,tutkija
050 3732139
leila.kairaluoma(at)nmi.fi

Sami Määttä
Projektityöntekijä,tutkija
0400 247985
sami.maatta(at)nmi.fi

Lisätietoja myös:
https://www.eura2007.fi/rrtiepa/projekti.php?lang=fi&projektikoodi=S10915

Hanke päättynyt 30.06.2012