GRAPHOLEARN (GL) -DIPLOMIKOULUTUS

Ulkoasiainministeriö myönsi kansalaisjärjestöhanketukea vuosille 2012–2014 hankkeelle nimeltään Dysleksian kohdanneiden afrikkalaislasten lukemaanoppimismahdollisuuksien parantaminen. Hanke nimettiin GL diplomikoulutus –hankkeeksi. Hankkeessa laajennetaan kehitysyhteistyötoimintaa Kenian ja Sambian lisäksi myös Namibiaan ja Tansaniaan. Näihin maihin koulutetaan yhteensä parikymmentä paikallista osaajaa antamaan GraphoGame –oppimisympäristöön perustuvaa kuntoutusta niille lapsille, joilla on suuria haasteita lukemaan oppimisessa.  Koulutettavia ohjaa joka maasta valittu paikallinen asiantuntija. Hankkeessa käytetään uusinta opetusteknologiaa lukemaan oppimisen tukena (mm. matkapuhelimia ja tabletteja). Hankkeen aikana pyritään myös tukemaan olemassa olevia oppimisvaikeusklinikoita etenkin Sambiassa ja Keniassa. Lopullisena tavoitteena on, että koulutetut henkilöt levittävät kuntoutustietämystään omassa maassaan.

Hanke on toteutettu siten, että kaikille koulutettaville järjestetään yhteinen koulutusseminaari kaksi kertaa vuodessa. Seminaareissa koulutettavat saavat tietoa lukemisen ja kirjoittamisen oppimisesta, oppimisvaikeuksista ja niiden tunnistamisesta, käytännön ohjausta apuna käytettävistä laitteista sekä ohjausta laitteissa olevasta lukemaanoppimispelistä ja sen ympäristöstä. Lisäksi he tutustuvat muihin lukemisen ja kirjoittamisen harjaannuttamiskeinoihin. Kouluttajina toimivat sekä paikalliset että suomalaiset asiantuntijat. Koulutettavat myös raportoivat kuntoutusinterventioistaan ja kertovat oman maansa tilanteesta lukemaan oppimisen suhteen. Seminaarien välillä maavetäjät järjestävät koulutettaville paikallisia koulutustilaisuuksia, jossa he perehtyvät kirjallisuuteen ja tekevät käytännön interventioharjoituksia.

GL group

GL ryhmä Lusakassa, syyskuu 2012

Ensimmäinen maavetäjien hankekokous pidettiin Lusakassa, Sambiassa keväällä 2012 ja varsinainen koulutusseminaari järjestettiin syksyllä 2012. Vuonna 2013 koulutusseminaarit pidettiin Namibiassa ja Tansaniassa, ja vuonna 2014 Sambiassa (Kenian epävakaan tilanteen vuoksi) ja Suomessa. Suomessa järjestetyn koulutusseminaarin ohella koulutettavat pääsivät osallistumaan European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI) Sig5 (Challenges for the Future in Early Childhood Education) -konferenssiin. Hankkeen tuotoksena julkaistaan myös maittain lukemisen ja kirjoittamisen arviointivälinepaketti. Vertailuaineistot näihin arviointivälineisiin on koottu hankkeen aikana. Tavoitteena on, että mukana olleisiin maihin saadaan laadukasta arviointivälineistöä, jota voidaan hyödyntää niin käytännön työssä kuin opettajankoulutuksessakin.