EU ACP EDULINK -OHJELMA

Niilo Mäki Instituutti yhdessä psykologian Psykonet – yliopistoverkoston kanssa toteuttivat kolmivuotisen korkeakouluyhteistyöhankkeen (2008-2010) EU ACP EDULINK -ohjelman rahoituksella. EDULINK-ohjelman pyrkimyksenä on edistää korkeakouluyhteistyötä Euroopan sekä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueiden valtioiden kesken. Ohjelman tarkoituksena on verkostoitumisen keinoin vahvistaa korkeakoulujen voimavaroja ja alueellista integraatiota sekä parantaa korkeakoulutuksen laatua.

Hankkeen (Education for the Children with Learning Disabilities: African-European Co-operation for Promoting Higher Education and Research) tavoitteena oli Sambian, Namibian ja Kenian yhteistyöyliopistojen ja -laitosten opetuksen kehittäminen erityisesti alakouluikäisten lasten oppimisvaikeuksien tunnistamisessa ja kuntoutuksessa. Yhteistyökumppaneina hankkeessa olivat University of Zambia, University of Namibia, Kenyatta University sekä Zambia Institute of Special Education.

Hankkeessa järjestettiin kuusi koulutusseminaaria, joissa käsiteltiin mm. lukivaikeutta, matematiikan oppimisvaikeuksia, tarkkaavaisuushäiriöitä ja niiden oppimisen haasteiden tunnistamista. Lisäksi hankkeessa annettiin ohjausta lasten oppimisvaikeuksien tutkimusklinikan perustamiseen ja sen toimimiseen opetusklinikkana. Koulutuksiin osallistui yhteistyöyliopistojen eri laitosten opetushenkilökuntaa.

Koulutusseminaari Namibiassa, tammikuu 2009.


Hankkeen tuloksena julkaistiin Oppimisvaikeuksien arviointi: opettajien, psykologien ja vanhempien yhteistyötä (Afrikka-painos) –kirja. Kirjoittajina toimivat asiantuntijat Keniasta, Namibiasta, Sambiasta ja Suomesta. Kirjan toimittivat Timo Ahonen ja Tuija Aro.

Englanninkielisen kirjan (pdf-tiedosto) voi ladata täältä.