Digital plattform för svenskspråkiga utvärderingsuppgifter

DIGITAALINEN ALUSTA RUOTSINKIELISIIN ARVIOINTITEHTÄVIIN

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne har beviljat Niilo Mäki Institut ett understöd för år 2018. En digital plattform implementeras i projektet för att möjliggöra elektrifiering av svenskspråkiga utvärderingsuppgifter. I framtiden kan plattformen användas för uppsättning av uppgifter som skolorna kan använda.

Brita Maria Renlunds minne -säätiö on myöntänyt Niilo Mäki Instituutille tukea vuodelle 2018. Hankkeessa toteutetaan digitaalinen alusta ruotsinkielisten arviointitehtävien sähköistämisen mahdollistamiseksi. Alustalle voidaan jatkossa laatia tehtäviä koulujen käyttöön.

Mer information / lisätietoja Juha-Matti Latvala 050-441 4043